Kada djeca vožnju uče
Kada djeca vožnju uče

Kada djeca vožnju uče

Kada djeca vožnju uče,

Skloni i plot i kuće,

I bježite svi u šumu,

Opasnost je tad na drumu.

 

Kada čuješ: – Čuvaj, čuvaj!

Sve će brzo da se svrši,

Iza toga čućeš: – Jao!

I taraba da se krši.

 

Muharem Omerović