Tefsir sure El-Kadr
Tefsir sure El-Kadr

Tefsir sure El-Kadr


U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Mi smo ga objavili u noći Kadr, /1/ a šta ti znaš šta je noć Kadr? /2/ Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, /3/ meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, /4/ spas je u njoj sve dok zora ne svane. /5/

Mi smo ga objavili u noći Kadr, tj. Mi smo Kur’an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr koja se nalazi u blagoslovljenom mjesecu ramazanu.[1] Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče (Levhi-mahfuza) u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima u toku dvadeset i tri godine objavljivan Božijem Poslaniku, s.a.v.s.

…a šta ti misliš šta je noć Kadr?  Ovo je veličanje značaja ove noći u kojoj je Allah objavio Kur’an, a.š., naročito što je ona …bolja od hiljadu mjeseci, tj. dobro djelo učinjeno u njoj je bolje od pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci u kojima ne bi bilo noći Kadr. U tom smislu Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže:

Jedna noć borbe (držanja straže) na Allahovom putu je bolja od hiljadu noći provedenih na nekom drugom mjestu.

Ovaj hadis navodi Ahmed. Ebu-Hurejre prenosi:

Kad je došao ramazan, Allahov Poslanik, s.a.v.s.,  rekao  je: “Došao vam je mjesec ramazan, blagoslovljeni mjesec u kome vam je Allah propisao post. U njemu se otvaraju džennetske, a zatvaraju džehennemske kapije. U njemu su okovani šejtani. U njemu je jedna noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude uskraćen njenog dobra, taj je, zaista, uskraćen, zato što je pobožnost provedena u njoj ravna pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci.

Buharija u svome Sahihu i Muslim u svome Sahihu od Ebu-Hurejrea navode da je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Ko noć Kadr provede u ibadetu (duboko) vjerujući i nadajući se (nagradi), bit će mu oprošteni raniji grijesi.”

…meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, tj. zbog blagoslovljenosti ove noći u njoj se meleki spuštaju više nego uobičajeno. Meleki se u većem broju spuštaju kad se spušta blagoslov i milost. Tako se oni spuštaju kad se uči Kur’an i okupljaju oko ljudi koji obavljaju zikr.[2] Oni na svojim krilima, iz poštovanja, nose onoga ko traži znanje. Pod riječi “er-Ruh” ovdje se misli na Džibrila, a.s.

…sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane, tj. noć Kadr je sigurna. U njoj šejtan ne može činiti zlo ni navoditi na njega. U njoj se provode odluke i određuje koliko će se živjeti i kakva će biti nafaka. U tom smislu Uzvišeni na drugom mjestu veli: “U njoj se svaki mudri posao riješi.” Neki kažu da se u toj noći spuštaju meleki, obilaze one koji klanjaju i blagosiljaju ih sve do zore.

 

U kojoj je noći Kadr?

1. – Od Ubade ibn es-Samita se prenosi da je rekao:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Noć Kadr je u posljednjih deset dana ramazana. Ko ih provede u ibadetu moleći da u njima bude nagrađen, Allah će mu oprostiti i pređašnje i docnije grijehe. To je neparna noć: dvadeset deveta, dvadeset sedma, dvadeset peta, dvadeset treća, ili dvadeset prva.”

2. – Muslim u svom Sahihu od Ubejj ibn Kaba navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: To je dvadeset sedma noć.

3. – Od Muavije, Ibn-Amera, Ibn-Abbasa i nekih drugih se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

To je dvadeset sedma noć.

4. – Neki od ranijih generacija prenose da su pokušali da iz Kur’ana, iz riječi هي “ona”, iz ovog poglavlja kao njegove dvadeset sedme riječi, izvuku zaključak da se radi o dvadeset sedmoj noći. Allah, opet, najbolje zna.

 

Znaci noći Kadr

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

Znaci noći Kadr su da je ona čista i svijetla kao da je u njoj pun mjesec. Ona je mirna i tiha. U njoj nema ni prevelike hladnoće ni vrućine. U njoj, dok ne svane, ni jednoj zvijezdi nije dozvoljeno da padne.

U njene znake spada:

Što sunce kad ona osvane iziđe zaokruženo, bez (uobičajenih) zraka, kao da je pun mjesec. Taj dan šejtanu nije dopušteno da sa njime iziđe.

Sened ovog hadisa je dobar (hasen).

 

Izvor: Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i), Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002., str. 1515., prevod s arapskog: grupa prevodilaca

[1] Ovo je suprotno mišljenju da je ona u polovini mjeseca šabana za što ne postoji valjan argumenat.

[2] tj. ljudi koji traže znanje, uče Kur‘an i sl.