Kako se čuva ljubav?
Kako se čuva ljubav?

Kako se čuva ljubav?

Majka i dječak šetaju plažom. U jednom trenutku dječak upita: “Mama, kako se čuva ljubav?”

Mama ga pogleda i odgovori:

“Uzmi malo pijeska i stisni šaku.”

Dječak stisne šaku i što je više stiskao, to je više pijeska curilo iz nje.

“Ali, mama, pijesak mi bježi!!!”

“Znam, a sada otvori potpuno šaku.”

Dječak posluša, ali uto zapuhne vjetar i odnese sav pijesak s dlana.

“Ni ovako ne uspijevam zadržati pijesak!!!”

Na to majka, sa smiješkom na licu, reče:

“Sada uzmi opet malo pijeska u ruku i drži dlan kao da je u obliku žlice, dovoljno zatvoren da ga sačuvaš i dovoljno otvoren da bude slobodan.”

Dječak učini kako mu je rečeno i pijesak mu ostane na dlanu, zaštićen od vjetra i slobodan da ne klizi kroz prste.

“Eto, tako se čuva ljubav!”

 

Izvor: brzevijesti.ba