Kazna sprječava činjenje prekršaja i predstavlja pouku za druge
Kazna sprječava činjenje prekršaja i predstavlja pouku za druge

Kazna sprječava činjenje prekršaja i predstavlja pouku za druge

Jedna od odlika islamskog sistema jeste brzina djelovanja zarad iskorjenjivanja smutnje i nereda, jer slabost u provođenju presuda ohrabruje zločince da i dalje čine prekršaje i zločine, a čuvanje kriminalaca u zatvorima predstavlja najvažniji činilac sprječavanja međusobnog učenja zlu i povećavanja njihove delinkvencije nakon što se vrate u zajednicu.

Također, odlučnost islamskog sistema vlasti u provođenju propisa uzrokuje da drugi uzimaju pouku – tako što se plaše težine kazne – i da se uzdržavaju od zločina i grijeha.
Upravo zbog toga je u Kur’anu naređeno da se neki propisi provode odlučno i u prisustvu naroda, kao što je slučaj sa kaznom za bludnike, što vidimo iz kur’anskog ajeta:
“Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u Onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!”

Žestina kazne predstavlja jedan od najvažnijih činilaca uspostave društvene sigurnosti i ne samo da sprječava povećanje broja prestupnika u društvu već i priprema preduvjete za pokajanje nekih osoba koje su bile u redovima kriminalaca i pokvarenjaka.

Takvi se pokaju prije nego što počine zločin i prije nego što budu podvrgnuti Božijem sudu pravde i u tom slučaju biva im oprošteno i bivaju oslobođeni kazne, kao što Uzvišeni kaže:
“Ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete! I znajte da Allah prašta i da je milostiv.”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.