Privrženost dogovoru i sporazumu
Privrženost dogovoru i sporazumu

Privrženost dogovoru i sporazumu

Privrženost dogovoru i sporazumu predstavlja temeljni uvjet društvenog života i bez toga nije moguća nikakva društvena saradnja, a ono što čini trajnim međusobno služenje ljudi jednih drugima jeste pridržavanje društvenih sporazuma.

Privrženost dogovoru prihvataju svi razumni ljudi, kršenje dogovora je pokuđeno i ružno za sve čestite ljude, a kod vjernika je to veliki grijeh, kao što stoji u časnom Kur’anu:
“I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati!”

Muslimani su u sklopu učenja islama privrženi svojim dogovorima i sporazumima i sa mušricima, kao što možemo pročitati u Kur’anu, nakon obznane odricanja od nevjernika:
‘A nevjernike obraduj kaznom bolnom!”

Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka.
Allah zaista voli pobožne. Privrženost dogovoru i sporazumu predstavlja jednu od najvažnijih odlika čestitih ljudi, tako da prilikom kupoprodaje i poslovanja naveliko i namalo kod drugih izazivaju spokoj, a kada je riječ o političkim odnosima I međunarodnim ugovorima, svima pokazuju svoju privrženost njima:
“I koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju.”

Za razliku od njih, nevaljali ljudi nisu ni najmanje privrženi svojim dogovorima i sporazumima, već samo tragaju za vlastitom koristi i ostvarivanjem nadmoći, tako da kad god im se ukaže prilika krše svoje dogovore i sporazume.

O njima je Bog rekao sljedeće:
“Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.”

Čestiti ljudi, pored toga što su privrženi dogovorima sa svojim supružnicima, djecom, prijateljima i partnerima, privrženi su i svojim ugovorima sa Bogom – izvršavanju zapovijedi i slijeđenju ajeta i pojašnjenja, kao što o njima kaže Bog:
“Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje.”

Treba znati da kao što privrženost dogovoru i sporazumu uzrokuje moć, jedinstvo i napredak u društvu, tako kršenje sporazuma uzrokuje slabost, nemoć i nepovjerenje među ljudima, posebno ako su ti sporazumi i dogovori popraćeni zakletvom Bogom.
U tom slučaju kršenje dogovora predstavlja rušenje jednog od najvažnijih uporišta vjerovanja kod ljudi, a za posljedicu ima nazadovanje društva i srozavanje ličnosti pojedinaca u društvu.

Upravo zbog toga Uzvišeni Bog jako naglašava i upozorava:
“I ispunjavajte zavjet Allahu kada se njime obavežete i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.”

Pod zavjetom Bogu misli se na zavjete koje ljudi na putu vjere, džihada i dobrih djela sklapaju sa Bogom, a koji obuhvataju vjerske obaveze, zakone razuma i običajno pravo. Riječ zakletva u navedenom ajetu odnosi se na zakletve Bogom, koje se odnose na obaveze koje neko preuzima sa zakletvom pred Bogom i obaveze koje preuzima sa zakletvom pred ljudima.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.