Ljubav prema djeci
Ljubav prema djeci

Ljubav prema djeci


Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je:

 “Ko poljubi svoje dijete, Bog mu upiše dobro djelo.”[1]

Također je kazao

 “Mnogo ljubite svoju djecu, jer doista za svaki poljubac imate po jedan stepen u Džennetu dug pet stotina godina.”[2]

Abdullah ibn Mesud priča:

 “Bio sam kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kad uđe Husejn ibn Ali, mir neka je s njim, a Poslanik ga uze i poljubi. Spusti svoje usne na njegove i reče: ‘O Bože, ja ga volim, pa i Ti voli njega i svakog ko njega voli!’”[3]

Napomena: Iz ovog plemenitog hadisa i spomenute Poslanikove, s.a.v.a., dove u njemu proizlazi da djecu treba odgajati tako da vole Imama Husejna, mir neka je s njim, jer djeca koja vole Imama Husejna, mir neka je s njim, obuhvaćena su ovom Poslanikovom, s.a.v.a., dovom.

 

 Kazna za manjak ljubavi prema djeci

Jednog dana Božiji Poslanik, s.a.v.a., poljubi Hasana i Husejna, mir neka je s njima, a čovjek po imenu Ujejna ili – u drugoj predaji – Ekra ibn Habis reče:

“Imam desetero djece i nikada nijedno od njih nisam poljubio.” Poslanik, s.a.v.a., mu kaza: “Ko nema milosti, neće ni prema njemu biti milosti.”

Prema jednoj predaji, Poslanika, s.a.v.a., su te njegove riječi toliko naljutile da mu se lice zajapurilo i rekao mu je: “Šta da ti radim ako ti je Bog oduzeo milost iz srca?! Ko nije milostiv prema našoj djeci i nema poštovanja prema našim starima nije od nas (muslimana)!”[4]

 

 Poštivanje djece

Poštovanje i plemenitost važni su činioci zdravog ponašanja.

“Onaj ko cijeni sebe ne pridaje nikakvog značaja svojim strastima.”[5]

Upravo zato, pored ljubavi prema djeci, treba ih nadahnuti i duhom plemenitosti. Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je:

 “Ukažite poštovanje svojoj djeci i lijepo ih odgojite, pa će vam biti oprošteno.”[6]

 

Poštivanje kroz davanje lijepog imena djetetu

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je

 “Prvo što svako od vas pokloni djetetu jeste lijepo ime, pa dajite im lijepa imena.”[7]

Rekao je također

 “Kad date djetetu ime Muhammed, onda ga poštujte, dajte mu mjesta na vašim skupovima i ne pravite grimase pred njim.”[8]

 

 Nagrada za davanje imena  po Božijem Poslaniku

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je

 “Nema trpeze za kojom se nađe neko po imenu Ahmed ili Muhammed, a da ta kuća dva puta dnevno ne bude posvećena.”[9]

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života, sv.2, s perzijskog preveo Muamer Kodrić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2018, str. 44 – 46.[1] El-Kāfi, vol. 6, str. 49.

[2] Revdatu-l-vā‘izīn, str. 369. Danas, napretkom znanosti postalo je jasno koliko je u odgoju djece i razvoju njihove ličnosti značajno ukazivanje ljubavi djeci, a naročito ljubljenje djece

[3] Kefājetu-l-eser, str. 81.

[4] Bihāru-l-envār, vol. 43, str. 282-283.

[5] Gureru-l-hikem, str. 231.

[6] Mekārimu-l-ahlāk, str. 222.

[7] En-Nevādir, str. 6.

[8] ‘Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 29.

[9] Isto.