Malo moje
Malo moje

Malo moje

Već sam visok, kao tata,
brci mi se prvi roje,
al’ mi mama ipak kaže:
“Malo moje! Malo moje!”

Imam brata starijega,
visine se njega boje,
al’ i njemu mama kaže:
“Malo moje! Malo moje!”

Ponekada i ja čujem
tihe riječi nane svoje,
kada mojoj mami kaže:
“Malo moje! Malo moje!”

ISMET BEKRIĆ