Materijalna potpora vodstvu, oslonac za popravljanje ljudske zajednice
Materijalna potpora vodstvu, oslonac za popravljanje ljudske zajednice

Materijalna potpora vodstvu, oslonac za popravljanje ljudske zajednice

Poslanici i predvodnici islamskog društva zbog veze sa različitim skupinama ljudi mnogo više od drugih upoznati su sa njihovim potrebama i poznati su im društveni problem i postojeći nedostaci u društvu.

S druge strane, za njih je očuvanje islamske vlasti, popravljanje društva i otklanjanje siromaštva od svih muslimana najvažnija obaveza i u to, s krajnjom saosjećajnošću i uvažavanjem pravednosti, ulažu najveći mogući trud i zalaganje.

Upravo zbog toga je Bog naredio da jedan dio prihoda I plijena dobijenog ratom treba pripasti Poslaniku, s.a.v.a., I predvodnicima islamskog društva, kako bi uz pomoć toga pomogli Božiju vjeru, riješili nedaće siročadi i siromaha I kako bi pravilnom podjelom imetka uklonili nepravdu i uspostavili pravdu te onemogućili zloupotrebe bogataša, kao što je rečeno u Kur’anu:
Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Poslaniku Svome daruje pripada:
Allahu i Poslaniku njegovu, i bližnjim njegovim, i siročadi, i siromasima, i putnicima–namjernicima – da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših.

Potrebno je znati da što je veća materijalna podrška predvodniku, to će i njegova moć da popravi stanje u društvu i da riješi društvene teškoće biti veća.
Pored toga, na ovaj način se predstavlja veličina i dostojanstvo islamskog društva i jača veza između naroda i vodstva.

Jedan od jasnih pokazatelja čestitih ljudi i istinskih vjernika je da vrlo lahko i bez ikakvog prigovora i tromosti daju zekat, hums i plijen na raspolaganje Poslaniku, s.a.v.a, i vodstvu islamskog društva, kao što kaže Kur’an:
I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima, ako vjerujete u Allaha.

U obilježja nevaljalih ljudi i dvoličnih licemjera spada i to da ne samo da im je bilo teško da materijalno pomažu Poslanika i njegovu čistu porodicu i da su se bunili zbog načina na koji je Božiji poslanik dijelio imetak već su sprječavali i druge da udjeljuju kako bi otežali život vjernicima i borcima na Allahovom putu i kako bi ih na taj način udaljili od predvodnika islamskog društva.

Uzvišeni Allah opisujući licemjere kaže: Oni govore:
“Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova poslanika, da bi ga napustili!”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012