Međunarodni dan maternjeg jezika
Međunarodni dan maternjeg jezika

Međunarodni dan maternjeg jezika


I jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju. (Kur'an, XXX:22.)

Godine 1999. Generalna skupština UNESCO-a proglasila je 21. februar Međunarodnim danom maternjeg jezika, s ciljem promoviranja jezičke kulture i višejezičnosti. Na ovaj dan 1952. godine ubijeni su studenti u Daki u Istočnom Pakistanu zbog protestiranja zato što njihov maternji jezik nije proglašen zvaničnim jezikom.

Smatra se da danas na našoj planeti postoji oko 6.000 jezika. Međutim, mnogi od njih su ugroženi te se procjenjuje da će do kraja ovog vijeka odumrijeti više od polovine. Lingvisti smatraju da su najugroženiji jezici oni sa malim brojem govornika, kao i jezici koji pripadaju malim zajednicama koje nisu civilizirane sa stanovišta zapadnih standarda i nemaju institucije koje bi ih podržavale.