Mikrostruktura opreke,opozicije i kontrasta pojmovne antiteze unutar rečenice
Mikrostruktura opreke,opozicije i kontrasta pojmovne antiteze unutar rečenice

Mikrostruktura opreke,opozicije i kontrasta pojmovne antiteze unutar rečenice

Autor: Amina Gadžo


Šta su stilske figure?

Stilske figure kao posebni oblici izražajnih sredstava samoga jezika su, zapravo, različita odstupanja od uobičajene upotrebe jezika. Uobičajeno značenje riječi se mijenja, naglašava ili širi. Njihovo porijeklo treba tražiti u osobinama i mogućnostima samoga jezika.

Figura u kojoj se odražava jedna njegova bitna značajka jeste antiteza. Ta značajka ili osobina jezika, koja se sastoji u tome da je značenje svake pojedine riječi određeno upravo suprotnošću u kojoj ona stoji prema riječima sa srodnim značenjem, proizilazi iz Sossirove definicije jezika.

Koja je Sossirova definicija jezika?

Za Sossira jezik je sistem čistih razlika. Ne bi znali šta je crno da ne znamo šta je bijelo, ne bi znali šta je visoko da ne znamo šta je nisko itd. Sav mehanizam jezika, po njemu, počiva na opozicijama, kontrastima i pojmovnim razlikama. A upravo na tim kontrastima zasniva se i ova figura-antiteza.

Aristotel preporučuje ovu figuru jer se suprotnosti veoma lahko uočavaju i jer je takav način izlaganja sličan silogizmu. Antitetičko izražavanje je toliko privlačno da ima i lažnih antiteza, kao što Arisatotel navodi Epiharmovu: Čas bijah u njihovoj kući, čas bijah s njima. 

Šta znači antiteza, šta je to?

 Sama riječ je grčkog porijekla, anti-nasuprot, thesis-postavljanje.

Antiteza je stilsko sredstvo u svakodnevnom govoru, u retorici kao i u umjetnosti.

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=130211184722-59b89edd154245f89d9623f017f90b2d docname=mikrostruktura username=amimari loadinginfotext=mikrostruktura showhtmllink=true tag=edukacija width=600 height=800 unit=px]