Mjesto očitovanja Božije svjetlosti (srce)
Mjesto očitovanja Božije svjetlosti (srce)

Mjesto očitovanja Božije svjetlosti (srce)

Glavne osnove gnostika i sufija na polju sticanja zbiljskih spoznaja, rasta i povećanja zbiljskih znanja jesu opredijeljenost za čišćenje srca i glačanje ogledala nutrine.

Oni zastupaju uvjerenje da kada pozornica srca bude očišćena od hrđe grijeha i izglačana, srce postaje mjestom zračenja božanske svjetlosti, postiže beskrajne zbilje i spoznaje te se nikada ne boji da će ih izgubiti. Jasno je da misli i um nikada neće zakoračiti na ovu postaju.
Mevlana je nezamjenjivu ulogu srca na veoma lijep način opisao i otjelovio kroz dijalog u kojem učestvuju Grci, Kinezi i vladar.
On kazuje:
Slikari Grci i Kinezi hvalisali su se time da su umješniji u umjetnosti slikarstva. Vladar ih odluči provjeriti I za dvije skupine odredi kuće na čijim će zidovima slikati. Te dvije kuće nalazile su se jedna naspram druge.

Kinezi su na zidovima svoje kuće naslikali veoma lijepe slike bojama koje su uzeli iz blagajne i nakon završetka posla odali su se pobjedničkom slavlju. Međutim, Grci nisu tražili ništa i samo su se bavili poslom brisanja boje sa zida i glačanjem zidova. Nakon završetka posla pozvaše vladara da vidi i dapresudi. On je prvo pogledao rad Kineza, koji su bili na zidove nacrtali veoma lijepe zadivljujuće slike i oblike, tako da su njihove umjetničke izvedbe začarale umove.

Vladar nakon njih ode kod Grka. S obzirom da je došao njihov red, otkloniše zastore i otvoriše vrata. Ono što je bilo naslikano i nacrtano na zidovima kuće Kineza oslika se u boljem, jasnijem i još divnijem izdanju na izglačanim zidovima kuće Grka, tako da se oči nisu mogle oduprijeti prizoru. Stoga Grci i pobijediše.

Nakon što je iznio ovu priču, Mevlana veli:
Sufije su Bizantijci,103 o oče!
Bez učenja, čitanja i sticanja vještine!
Al’ prsa su oni svoja uglačali, očistili
Od pohlepe, požude, škrtosti i zlobe.
Čistoća ogledala odlika je duše
Kadre primit’ bezbroj formi i oblika.
Od mirisa i od boja spašeni su oni prsa očišćenih
Koji motre svakog trena u zbilju Dobrote.
Nauke su ostavili oblik i vanjštinu
I razvili bajrak čvrstog uvjerenja.104
Propustiše učenje gramatike i fikha,
A za uzvrat stekoše iščeznuće i nezavisnost duha.
Ko meleci recite: “Mi znanja nemamo.”
Da bi te pomogao “Onaj što nas poduči.”
Srce tvoje kad se s Edenskim vrtom spoji
Ti govori i ne boj se da ćeš ostati bez znanja.105

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 191.-192.