Musliman je muslimanu brat
Musliman je muslimanu brat

Musliman je muslimanu brat

Muslimani su braća, zato izmirujte vaša dva zavađena brata i bojte se Allaha da bi vam milost bila ukazana. (Kur'an, XLIX:10.)

Musliman je muslimanu brat. On ga ne ugnjetava i ne ostavlja na cjedilu… (Hadis)

Neće vjerovati niko od vas dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi. (Hadis)

Allah, dž.š., je stvorio sve ljude na svijetu i odredio im kao glavni zadatak u životu da samo Njega vjeruju i obožavaju. Ta vjera zove se islam.

Svi muslimani su braća jer ih povezuje islam. Zbog toga muslimani imaju određene međusobne dužnosti, prava i obaveze. U kur'anskim ajetima i hadisu Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., navedene su međusobne dužnosti muslimana, njihova prava i obaveze. Mi ćemo navesti samo neke.

Musliman je dužan prema drugom muslimanu:

1. Voliti ga i poštovati i želiti mu samo dobro, kao i samome sebi;

2. Pozdraviti ga pri susretu islamskim pozdravom – selamom;

3. Nazdraviti mu kada kihne;

4. Obići ga kada se razboli;

5. Pomoći ga u nevolji i dati mu ako šta zatraži;

6. Odazvati mu se na poziv, ako ga pozove;

7. Klanjati mu dženazu ako umre;

8. Štititi njegova prava, život, čast, imovinu, itd.

Muhammed, a.s., veli:

Ko pomogne svome bratu muslimanu u nevolji, Allah će pomoći njemu u njegovoj nevolji. Ko otkloni nedaću jednoga muslimana, Allah će otkloniti njemu jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. A ko pokrije sramote jednoga muslimana, Allah će pokriti njegovu na Sudnjem danu.

Muslimanu je haram – zabranjeno:

1. Ugroziti život drugog muslimana, proliti njegovu krv;

2. Oštetiti ili prisvojiti imovinu drugog muslimana;

3. Ugroziti i povrijediti čast drugog muslimana, bilo na koji način;

4. Prekinuti odnose i biti u ljutnji duže od tri dana, sa drugim muslimanom;

5. Činiti nepravdu, na bilo koji način, drugom muslimanu;

6. Nazivati pogrdnim imenom ili nadimkom drugog muslimana, itd.

Muhammed, a.s., veli:

Dosta je čovjeku zla da omalovažava svoga brata muslimana. Sve što je vezano za muslimana je haram drugom muslimanu: njegova krv, njegov imetak i njegova čast.

Kur'an propisuje najljepši odnos među muslimanima, naređuje izmirenje među zavađenom braćom, pažnju prema rodbini, pomaganje siromašnih, zbrinjavanje nemoćnih. Ukratko, muslimani moraju živjeti kao jedna porodica i biti kao jedno tijelo. Samo takvi bit će snažni i jaki. Samo takvi bit će u milosti Allahovoj i zaslužiti Njegovu pomoć.

 

Izvor: dr. Refik Ćatić, Omer Štulanović, Vjeronauka za III razred osnovne škole, El-Kalem, Sarajevo, 2003., str. 98-100.