Narodna frazeologija
Narodna frazeologija

Narodna frazeologija

Autor: Edhem Mulabdić

On je od svakog žita mlin – veli se za čovjeka koji je svakomu poslu vješt.

Spao s leha – kažu kad neko nešto govori pa pređe na drugo, a zaboravi što je počeo. Biva „izađe iz koncepta“. (Leh je u mlinu gdje se vreteno nasloni kad se okreće; kad vreteno spane s leha mlin ne može da melje.)

Daće joj na ožegu sira – rekne se za mladu  koja se uda u kuću gdje su čeljad ljuta i obijesna, pa će joj biva biti ružno kod njih.

Mahnuće u kapi vatre – isto vele kao gore.

Ja bajem, a on: boli me – kad ko govori nekom ili se opravdava, a onaj ga i ne sluša nit’ mu razloga prima.

Kad se baje, u oči se gleda – reknu čovjeku koji ti za leđima govori, nije iskren.

Drži me sita, čuvaj mi žita – veli se ironički za čovjeka koji hoće svagdje da se nađe, a sve o malom trošku ili džaba. Slično tom – i vuk sit i ovce na broju.

 

Izvor: Behar, list za pouku i zabavu, god. I, br. 1, Štamparija Riste J. Savića i druga, Sarajevo, 1. maj 1900, str. 16.