Ne vodite rasprave
Ne vodite rasprave

Ne vodite rasprave

Autor: hfz. Sulejman Bugari


Hvala Allahu, dž.š., koji nam pokaza Put istine, Zakona, koji nije izostavio ništa što je potrebno ljudskom rodu. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., koji nam je u tančine objasnio Allahov zakon, koji će važiti za sva vremena i sve generacije. Upozoravao je vjernike na čvrstinu i iskrenost u vjeri.

Samo na takav način moći će sačuvati islamsko djelo od dvoličnjaka koji nemaju drugog posla nego da unose smutnju preko sumnji, neslaganja i rasprava koje nisu temelj naše vjere.

Kad mu je došao ashab da pita o djelu čijim bi slijeđenjem unišao u Džennet, Muhammed, s.a.v.s., rekao mu  je: „Budi pokoran Allahu i zatim ustraj.“[1]

Neiskrena pokornost Allahu i Resulu biva uzrokom bespotrebnih rasprava čiji su rezultat mržnja, međusobna nepodnošljivost i slabljenje islamskog duha.

Ne čudimo se što nemamo dovoljno povjerenja jedni u druge, a čudimo se što ne vladamo u svojoj porodici, pa zbog toga ne možemo naći zajedničku riječ i onda nam je svako  kriv i sve nam smeta.

Abdullah ibn Mubarek je govorio: „Kad god sam nešto prema Allahu pogriješio, rezultat takvoga griješenja dočekao bi me kod moje žene, moga sluge i moga blaga (stoke).“

Da vidimo zašto dolazi do malaksalosti? Zašto iščezava ljubav među vjernicima? Kad je neko bolestan, treba mu ustanoviti dijagnozu.

Ovdje ćemo se obratit pravom liječniku – Allahu, koji nas liječi od svih bolesti i koji nam je dao apoteku koja se zove Kur'an, a za konkretnu bolest, slabljenje islamskog duha, obratit ćemo se na suru El-Enfal i 46. ajet:

Pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku i u rasprave se ne upuštajte, pa da malaksate i tako bez borbenog žara ostanete. I budite izdržljivi, Allah je na strani izdržljivih.

Komentatori Kur'ana nam vele: „Allahu i Poslaniku iskreno se pokoravajte, jer neiskrenost u vjerovanju dovodi do rasprave, a rasprave automatski prouzrokuju duhovnu slabost, svađu među vjernicima.“

A kad nestane duhovnog mu'minskog žara, onda nema pomoći od Allaha.

Ne budete li iskreno pokorni Allahu i Poslaniku, to će biti dovoljno da počnete raspravljati, a kad se u to upustite, to će rezultirati razjedinjenjem vaših srca.

Ne raspravljajte, jer će svaka rasprava biti uzrokom nestanka autoriteta, a bez autoriteta ćete oslabiti i biti kukavice.

Doslovni prijevod riječi koje se spominju u ajetu je – Nestat će vaš vjetar – a vjetar aludira na slast imana, snagu vjere. Allah je poslao taj vjetar na Bedru, pa su mu'mini pobijedili bez obzira na razliku u broju vojnika.

Ta snaga, taj vjetar je nestao na Uhudu kod pojedinaca koji su zavidjeli i koji su bili pohlepni za materijom. Zato je i bio takav rezultat.

Komentator Fahrudin Razi tumači „vjetar“ kao državu, tj.: Budite pokorni Allahu i Poslaniku  i ne raspravljajte, jer se raspravlja kako bi se dokazivalo u društvu i da bi se odbranili vlastiti stavovi i interesi.

Napustimo lične interese, čuvajmo interese naše vjere, naše zajednice. Jedino na taj način možemo opstati. U protivnom, izgubit ćemo sve, pa i državu.

Ovim tumačenjem bivaju nam jasnije riječi islamskih učenjaka: „Napravite državu u sebi, bit će izgrađena oko vas.“

Na kraju, evo sadržaja pisma hazreti Omera koje je uputio svome vojskovođi Sa'du ibn Ebi Vekkasu, koji je tražio pomoć: „Poručujem tebi i tvojima da se Allaha bojite u svakom trenutku, jer je bogobojaznost najjače oružje u borbi. Poručujem tebi i tvojima da se više bojite svojih grijeha nego neprijatelja, jer vojska grijeha je mnogo opasnija. Ako budemo isti u griješenju, nećemo im ništa moći, jer ih  je više i bolje su naoružani. Zato, stidite se Allaha i nemojte na Njegovom putu griješiti.“

Molim Allaha da nas sačuva od bespotrebnih rasprava i loših misli i da nam oprosti grijehe. Amin!

(Ali-pašina džamija, 19. januar 2001)

Izvor: Sulejman Bugari, Vratimo se Gospodaru, Connectum, Sarajevo, 2005, str. 65-68.

[1] Tirmizija, Ibn Madže, Ahmed, Darimija