Neodustajanje od cilja
Neodustajanje od cilja

Neodustajanje od cilja

Kur’an kaže: Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli:
“Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali.”
Ponašanje hazreti Ibrahima, a.s., i njegovih sljedbenika (u odnosu prema neprijateljima) jeste uzor za nas, onda kada su kazali:
“Ovo neprijateljstvo će se nastaviti sve dok ne uzvjerujete, jer neprijateljstvo prema nevjernicima jeste izraz ljubavi prema Bogu.”

Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je:
“Ko voli nevjernika, u neprijateljstvu je prema Bogu, a ko mrzi nevjernika, voli Boga.”
Onda je rekao: “Prijatelj neprijatelja Božijeg je neprijatelj Božiji.”
Također, Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Najjače uže vjere jeste ljubav zarad Boga i mržnja zarad Boga, ljubav prema prijateljima Božijim i odricanje od Božijih neprijatelja.”

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 126