O miskīnima
O miskīnima

O miskīnima

El-Ġazālī je rekao:

Od lijepog ahlaka je da se čovjek klone miješanja i druženja sa bogatašima te da se miješa sa miskīnima [1] (siromasima) i da se lijepo odnosi prema jetīmima (siročadima).

Allāhov Vjerovjesnik, s.a.v.a., je govorio u dovi:

Allāhumme aḥjinī miskīnen we emitnī miskīnen we ḥšurnī fī zumretil-mesākīne! (Allāhu Moj! Učini mi život kao miskīnu i usmrti me kao miskīna i proživi me u grupi miskīna!) [2]

Sulejmān, a.s., veliki vladar, jednom prilikom ušavši u mesdžid, vidio je miskīnada sjeda pored njega, pa je rekao: „Miskīn sjedi do miskīna.”

Prenosi se i da nije bilo draže riječi ʻĪsāu, a.s., od one kada bi ga oslovili sa „Ej miskīnu!”

Kaʻbul-aẖbāri je rekao: „Ono gdje se u Kur'ānu kaže: O vi koji vjerujete!, u Tevratu je stajalo: O vi miskīni!

El-Fuḍajl je rekao: „Do mene je doprla vijest da je jedan od vjerovjesnika rekao: „Gospodaru Moj! Kako da znam da si Ti zadovoljan sa mnom?”

Od Allāh, dž.š., stigao mu je odgovor: „Pogledaj kakvo je zadovoljstvo miskīna sa tobom!”

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se od sjedenja sa mrtvacima!”

Pa ga upitaše: „A ko su mrtvaci?”

Pejgamber, s.a.v.a., odgovori: „Bogataši.” [3]

Mūsā, a.s., je rekao: „Bože Moj! Gdje da Te tražim?”

Allāh, dž.š., je odgovorio: „Kod onih slomljenoga srca.”


Izvor: Allāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 342.

Prevod: Aldin Mustafić[1]  Arapska riječ “miskīn” znači: beskućnik ili siromah, ponekada se može upotrebljavati kao sinonim za riječ  “fukara”.

[2] Ovaj hadis je Et-Tirmiẕī, 10. dio, str. 213., i Ibn Mādžē pod brojem 4126.

[3 ]Ovaj hadis je zabilježio Et-Tirmiẕī i ocijenio ga je kao slabi hadis, i zabilježio ga je El-Ḥākim i ocijenio ga je kao sahih (ispravan) hadis, na sljedeći način: إِيَّاکَ وَ مُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ! – “Čuvaj se sjedenja sa bogatašima!”