O Ti koji dove uslišavaš
O Ti koji dove uslišavaš

O Ti koji dove uslišavaš

Izvođač: Abdurrahman El-Huza'i


Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili!  (Kur'an, XXI:87.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

Ko prouči dovu koju je Junus, a.s., u utrobi ribe učio – Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili (La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin) – dova će mu biti uslišana. (Tirmizi)