Odgovor na moderne izazove
Odgovor na moderne izazove

Odgovor na moderne izazove

Po pitanju životnog stila, moramo priznati da je vrlo teško mladoj osobi, bilo da se radi o muslimanu ili pripadniku neke druge religije, odoljeti vrlo snažnoj privlačnosti koju pruža moderni životni stil mladih, jer taj stil odgovara prvenstveno strastima i buntovnim elementima duše kojima se je mnogo jednostavnije predati negoli višim elementima sebstva, predavanje koje iziskuje disciplinu i koje uključuje, konačno, predaju Allahovoj Volji. Ne zaboravimo da je prvenstvena dužnost svakog muslimana živjeti prema Allahovoj Volji, kao što je konkretno izraženo u islamskoj tradiciji, i ne postoji situacija u kojoj se to može izbjeći. Štaviše, čineći to, on ne samo da čini najveću uslugu islamu već čini i najveću uslugu svojoj besmrtnoj duši, a isto tako i cjelokupnom čovječanstvu. Ne smije se zaboraviti da je jedna od najvažnijih funkcija islama nastaviti svjedočiti neospornu zbiljnost Allahova postojanja i podređivati se Njegovoj Volji.

Prvi korak koji, stoga, treba poduzeti jest odoljeti brojnim aspektima tzv. modernog životnog stila kako bi se ostalo ozbiljnim muslimanom. Ovaj je problem, naravno, mnogo drugačiji za mladog muslimana koji dolazi iz samog islamskog svijeta kako bi studirao na Zapadu ili drugim dijelovima suvremenog svijeta, kao, na primjer, u Japanu i za muslimana koji je rođen u muslimanskoj porodici koja živi na Zapadu i koji se nije nikada susreo sa tradicionalnom islamskom kulturom. Privlačna sila suvremenog života na ova dva tipa mladih muslimana, kao i na mlade ljude unutar moderniziranih dijelova samog islamskog svijeta, nije ista, no u svim ovim slučajevima javljaju se teški izazovi koji uključuju razne životne aspekte, od načina odijevanja, načina govora do navika vezanih uz način jela i vrstu muzike, te vidove zabave.

Upravo se u ovoj oblasti mladi musliman suočava s najsnažnijim naletom modernizma koji nastoji preplaviti islamski svijet i upravo će ovdje jedino milost koja isijava iz svetih običaja, uz pomoć izučenog duha i duše uronjene u vjeru biti u stanju odoljeti pritiscima prilagođavanja tome stilu, a i osobito će tome odoljeti oni muslimani koji su odrasli na Zapadu kao i oni koji dolaze iz samog islamskog svijeta, u još mladim godinama. Naravno, najveći pritisak prilagođavanja modernom životnom stilu dešava se u tinejdžerskim godina­ma i ranim dvadesetim, no on ne iščezava ponekad ni kod starijih osoba. Važno je, dakle, razumjeti značaj i utjecaj svih ovih aspekata tzv. modernog životnog stila. Također, ako je nužno prihvatiti neke od ovih utjecaja, treba težiti, na osnovu stečene svijesti o njima, njihovom ublažavanju kad god je to moguće i izbjegavati što je moguće izbjeći, nadomještajući ih drugim formama življenja i djelovanja utemeljenim na predavanju čovjeka Allahovoj Volji. Treba izbjegavati akte utemeljene na pobuni pojedinca protiv Allaha i tradicionalnih društvenih vrijednosti, pobunu koja se tako snažno odražava u načinu života mladih, što je vidljivo kroz nasilje, korištenje droga, nekontrolirani seksualni život i sl.

Mogli bismo beskrajno razgovarati o ovom ključnom problemu odgovora mladog muslimana suvremenom Svijetu. Ono što treba upamtiti kao zaključnu misao jest da je islam živa realnost, a moderni je Svijet, mada u sadašnjem trenutku i bez obzira na svoje rastvaranje iznutra, još snažna sila s kojom treba računati u povijesnoj areni. Muslimani, stoga, bilo da se radi o mladoj ili starijoj generaciji, ne mogu preživjeti kao muslimani, ni pojedinačno niti kao članovi velike civilizacije i Poslanikovog Ummeta, ako nisu u stanju odgovoriti na izazove koje im postavlja moderni svijet. Moraju spoznati taj svijet svom širinom svoga uma i u svim njegovim dimenzijama te od govoriti na izazove, ne na pukoj emotivnoj osnovi, već na te­melju izvornog znanja o tom svijetu, oslanjajući se na cjelovito poznavanje islamske tradicije.

U srcu tog poduhvata leži očuvanje imana, to jest vjere u Allaha, Njegovu Svemoć, Sveznanje i ljubav za one koji Mu se podređuju, kao i vjere u Njegovu Riječ, Kur'an Časni i učenje koje je preneseno preko Njegovog Posljednjeg Poslanika. Ne smije se nikada zaboraviti da Kur'an i hadis, dva paralelna izvora islamske tradicije, pružaju cjelokupnu uputu koja je potrebna mladim i starijim muslimanima, danas i u budućnosti, sve do kraja povijesti. Zadatak svake generacije je očuvati vjeru u njihova učenja i primjenjivati ih u situacijama u kojima se zatiču, na osnovu Allahove Volje i uz uvjerenje da nema ljudskog stanja, da “nema svjetova” na koje se ne može primijeniti islamsko učenje, ma šta god se moglo učiniti suprotnim. Glas je Istine uvijek posljednji glas jer izvire iz Allaha, Čije je jedno od Imena Istina (el-Haqq) i, ako parafraziramo znamenito kur'ansko kazivanje, kada se pojavi istina, laži nestaje.

 

Izvor: Sejjid Husein Nasr, Vodič mladom muslimanu, Ljiljan, Sarajevo, 1998., str. 200-201., prijevod: Aida Abadžić-Hodžić