Ono što utiče na jačanje pamćenja
Ono što utiče na jačanje pamćenja

Ono što utiče na jačanje pamćenja


Grožđice

Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao je:

„Ko ustraje na tome da ujutro na prazan stomak jede grožđice bit će opskrbljen razumijevanjem, pamćenjem i umom, i smanjit će mu se sluz.“[1]

Med

Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao je: „Ko želi dobro pamćenje neka jede med.“[2]

Imam Rida, mir s njim, rekao je: „U medu je lijek za svaku bolest. Ko ujutro na prazan stomak pojede kašikicu meda to će mu otklonit sluz, smiriti žuč, spriječit će gorčinu žuči, umu podariti bistrinu, a ako se med jede sa tamjanom to pamćenje čini izvrsnim.“[3]

Celer

Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao je: „Celer otklanja začepljenja, unosi svježinu u srce, jača pamćenje i udaljava ludilo, lepru, bijele pjege i strah.“[4]

O koristi celera se prenosi da on jača pamćenje, unosi svježinu u srce, otklanja ludilo, gubu i bijele pjege.[5]

Hidžama

Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao je: „Hidžama uvećava razum i jača moć pamćenja.“[6]

Drugi uzroci jačanja pamćenja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao je: „Tri stvari jačaju pamćenje i otklanjaju sluz: učenje Kur'ana, med i tamjan.“[7]

Imam Ali, mir s njim, rekao je: „Tri stvari otklanjaju sluz i jačaju pamćenje: čišćenje zuba (misvakom), post i učenje Kur'ana.“[8]

Izvor: Enciklopedija islamskih predaja iz medicine, sv. 2, sakupio: Muhammed Muhammedi Rejšahri, s arapskog preveli: Aldin Mustafić i Amar Imamović, Fondacija „Baština duhovnosti“, Mostar, 2014, str. 27–28.[1] Bihâr, sv. 62, str. 271, hadis 70.

[2] Makâremul-ahlâq, sv. 1, str. 357, hadis 1167; Tibbun-nebijj, str. 7; Bihâr, sv. 66, str. 290, hadis 2; El-Firdevs, sv. 3, 594, hadis 5864.

[3] El-Fiqhul-mansûb li-Imâmi Er-Ridâ, str. 346; Bihâr, sv. 66, str. 240, hadis 2.

[4] El-Firdevs, sv. 5, str. 370, hadis 8468; Makâremul-ahlâq, sv. 1, str. 390, hadis 1317; Bihâr, sv. 66, str. 240, hadis 2.

[5] Ed-Durûsu li-Šehîd, sv. 3, str. 44; Bihâr, sv. 66, str. 240, hadis 2.

[6] Makâremul-ahlâq, sv. 1, str. 174, 518; Bihâr, sv. 62, str. 126, hadis 82; Sunen ibn Mâdže, sv. 2, str. 1154, hadis 3488; El-Mustadrek ‘ala es-sahihejn, sv. 4, str. 234, hadis 7479; El-Firdevs, sv. 2, str. 154, hadis 2781.

[7] Sahifetu el-Imâm Er-Ridâ, str. 231, hadis 127; ‘Ujûnul-ahbâr er-Ridâ, sv. 2, str. 38, hadis 111; Ed-D‘avât, str. 151, hadis 402; Tibbul-‘eime li beni Bastâm, sv. 66, Bihâr, sv. 66, str. 290, hadis 3 i str. 444, hadis 6.

[8] Tahzîbul-ahkâm, sv. 4, str. 191, hadis 545; Makâremul-ahlâq, sv. 1, str. 119, hadis 287; Bihâr, sv. 76, str. 138.