Otok Zavadovskij – najveća kolonija pingvina na svijetu
Otok Zavadovskij – najveća kolonija pingvina na svijetu

Otok Zavadovskij – najveća kolonija pingvina na svijetu

Otok Zavadovskij je nenaseljen otok vulkanskog podrijetla koji se smjestio 1800 kilometara istočno od Antarktičkog poluotoka. Iako je ovaj otok većim dijelom godine pust i beživotan, ono što ga čini posebno zanimljivim je činjenica da se svake godine pretvara u jednu od najvećih kolonija pingvina na svijetu. Točnije, svakog proljeća na otok dolazi oko milijun parova uglavnom ogrličastih pingvina koji se ovdje dolaze gnijezditi u vulkanskom pepelu. Zavadoskij je samo jedan od otoka na karti arhipelaga britanskog prekomorskog područja Južna Georgija i otočja Južni Sandwich. Otkrio ga je 1891. godine ruski pomorac i istraživač Fabian Gottlieb von Bellingshausen te mu je dao ime ‘Zavadovskij’ po prezimenu kapetana svog broda.

Zanimljivo je istaknuti da se von Bellingshausen divio putovanjima i otkrićima britanskog moreplovca Jamesa Cooka koji je 1775. godine otkrio grupu otočja Sandwich, ali i ne sve otoke ovog arhipelaga. Zavadovskij je maleni otok promjera oko 5 kilometara čijom zapadnom stranom dominira vulkanska planina po imenu Asphyxsia, dok se istočna strana otoka može opisati kao niska ravna površina od lave. Spomenuti vulkanski stožac Asphyxsia predstavlja najvišu točku otoka koja se uzdiže 551 metar iznad razine more. Njegovo ime slikovito označava „nedostatak zraka“ na otoku budući da zagušljiv dim i vulkanske pare izmiješane sa smradom izlučevina što ih ostavljaju pingvini mogu uistinu biti nepodnošljivi za posjetitelje.

U nekim izvorima vulkanska planina Asphyxsia naziva se i planina Curry, prema argentinskom vojniku koji je izgubio život u jednoj pomorskoj bitci u Južnoj Americi tijekom prve polovice 19. stoljeća. Vezano uz geološku aktivnost otoka zabilježeno je da je von Bellingshausen već kod prvog susreta s otokom 1819. godine svjedočio erupciji Asphyxsie. Od tada do danas zabilježene su brojne vulkanske aktivnosti na otoku. Tome u prilog ide i činjenica da je sredinom 2012. godine došlo do posljednje vulkanske erupcije na otoku, iako njena jačina nije poznata. Također, ono što dodatno svjedoči o vulkanskoj aktivnosti je činjenica da se polovica otoka sastoji od materijala nastalog pod utjecajem vulkanskih erupcija.

Kao što je već spomenuto, ono što ovaj inače pust i beživotan otok oživi svakog proljeća je dolazak milijun parova uglavnom ogrličastih pingvina koji se ovdje dolaze gnijezditi u vulkanskom pepelu. Ogrličasti pingvini su dobili naziv po crnoj liniji koja im se proteže ispod brade i koja nalikuje na crnu ogrlicu. Pored ogrličastih, na otoku se pojavljuju i zlatouhi pingvini posebni po žutim čupercima na glavi. Zanimljivo je zamijetiti da se broj ogrličastih pingvina na otoku povećava. To može biti povezano sa smanjenjem broja kitova usana koji se kao i ogrličasti pingvini hrane račićima. Iz ovog razloga može se naslutiti da s povećanjem broja račića raste i broj ogrličastih pingvina. Iako zabačen, nepristupačan i beživotan, otok Zavadovskij svjedoči o tome da i takva mjesta imaju itekako važnu ulogu pri održavanju određenih ekosustava našeg planeta.

 

Izvor: Jeronim Dorotić / www.skole.hr