PAL-e – sponzor nastupajuće manifestacije „Žena u ogledalu duhovnosti“
PAL-e – sponzor nastupajuće manifestacije „Žena u ogledalu duhovnosti“

PAL-e – sponzor nastupajuće manifestacije „Žena u ogledalu duhovnosti“


„Žena u ogledalu duhovnosti“ je kulturna manifestacija koja se već treću godinu zaredom održava u organizaciji Asocijacije MAJKA I DIJETE.

Ova nastupajuća manifestacija je  dobila izuzetnog sponzora, kompaniju Pal-e, koja iza sebe ima preko 20 godina iskustva kroz usluge planiranja i organizacije širokog dijapazona različitih tipova manifestacija, od organizacije najznačajnijih filmskih i muzičkih festivala, koncerata domaćih i internacionalnih muzičkih zvijezda, preko realizacije programskih sadržaja najgledanijih TV kuća, do organizacije i realizacije tematskih kongresa i konferencija, poslovnih foruma i sportskih manifestacija.

Uz ovakvog uglednog saradnika i sponzora sigurni smo da će manifestacija „Žena u ogledalu duhovnosti“ svojim gledateljima priuštiti nezaboravan doživljaj.

Kulturna manifestacija „Žena u ogledalu duhovnosti“ bit će održana početkom proljeća, a tačan datum održavanja programa će biti saopšten na našoj Facebook stranici kao i putem različitih medija.

PAL-e – Sponsor of the Upcoming Event „Woman in the Mirror of Spirituality“

„Woman in the Mirror of Spirituality“ is the cultural event organized by the Association MOTHER AND CHILD for three consecutive years.

This upcoming event has got a great sponsor – the company Pal-e with over 20 years’ experience in planning and organization of the wide range of different types of events, from the organization of the most significant film and music festivals, concerts of local and international music stars, through the implementations of program contents of the most watched TV stations, to the organization and the realization of thematic congresses and conferences, business forums and sporting events.

With such prominent contributor and sponsor we are sure that the event „Woman in the Mirror of Spirituality“ will afford an unforgettable experience to its audience.

The cultural event „Woman in the Mirror of Spirituality“ will be held in early spring. The exact date of the program will be announced on our Facebook page as well as through various media.