Pećina Vjetrenica
Pećina Vjetrenica

Pećina Vjetrenica

Vjetrenica je hidrološki aktivan protočni speleološki objekt s čak četri vodena toka, te više desetaka manjih periodičnih tokova s podzemnim jezerima. Nalazi se na području južnog dinarskog krša, s ulazom na samom rubu Popovog polja.

Podzemna staništa Vjetrenice čine špiljski kanali (dugi 7.013,90 m), pukotine, podzemne vode i drugi životni prostori u podzemlju. Temperature su stalne kao i vlažnost zraka, koja je u pravilu maksimalna. Podzemna staništa su sasvim mračna i zbog nedostatka bilja u njima vlada stalna relativna oskudica hrane. 

Pojava snažnog “vjetra” na ulazu fascinantno je obilježje Vjetrenice. Strogo uzevši, ne radi se vjetru nego o fizikalnoj pojava strujanja zraka, kojom se nastoje izjednačiti stalna unutarnja i promjenljiva vanjska temperatura zraka. Na topografskoj površini iznad Vjeternice nalaze se duboke pukotine kroz koje ljeti ulazi topli zrak, hladi se i izlazi na glavni ulaz špilje. Snaga vjetra u ljetnim danima je 15 metara u sekundi. 

U Vjetrenici živi bogati špiljski svijet, u kojem je zabilježeno gotovo 200 različitih životinjskih vrsta, od kojih 92 troglobionata, što je čini prvom u svijetu po bioraznolikosti, a 37 njih je prvi put pronađeno i opisano na ovom mjestu. U fauni Vjetrenice veliki je broj uskih endema tzv. stanoendema. Unutrašnja temperatura zraka je 11,4 °C, a vode 11,3 °C. 

Na mjestima na kojima se sloj vode zasićene kalcijem smanjuje, povećava se njezino isparavanje i izlučivanja kristalića, koji se talože u okolišu. U špiljama se pri tome stvaraju različiti oblici.

Vjetrenica se prvi put spominje polovinom 1.vijeka nakon Krista u djelu “Povijest prirode” koju 77. godine objavljuje Plinije Stariji, dok naučna istraživanja počinju tek od kraja 19. vijeka.

Vjetrenica je uređena za turističke potrebe prije 1940. Elektrificirana je 1964. godine.

Od 1952. Vjetrenica je zaštićeni spomenik prirode, od 1965. je u kategoriji specijalnih geoloških rezervata, a 2004. kandidirana je za preliminarnu listu svjetske baštine UNESCO-a.

Pogledajte edukativni video o Vjetrenici i uživajte u njenim prirodnim ljepotama!

http://www.vjetrenica.ba