Plemenitost duše i poštenje
Plemenitost duše i poštenje

Plemenitost duše i poštenje

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

U očima onoga čija je duša plemenita strasti izgledaju jadno i nisko.[1]

Onaj čija je duša časna, očistio ju je od niskih prohtjeva.[2]

Onaj kome je duša časna, nikada je neće poniziti prljavštinom grijeha.[3]

Iz ovih nekoliko hadisa dolazi se do jednog vrlo važnog odgojnog i psihološkog zaključka:

Veličina, dostojanstvo i plemenitost duše i ličnosti neuskladivi su sa prljavštinom grijeha i moralnim zastranjenjima. Oni koji u sebi osjećaju veličinu i izgrađenost ličnosti, koji vjeruju u plemenitost svoje duše i duhovnu čast, te koji žele ovaj skupocjeni dragulj sačuvati zauvijek u duhovnoj riznici, nikada se neće upuštati u nepodopštine i grijehe. Onaj ko želi da ima plemenitu ćud i istinoljubiv karakter, ne treba se upuštati u laži. Onaj ko želi da u sebi osjeća čast pravde i pravičnosti, nikada neće posegnuti za mitom i korupcijom. Oni koji se u društvu prepoznaju kao pouzdani i koji vole pouzdanost, nikada neće izdati nekoga.

Obrnuto, postojanje onih koji imaju nisku ćud i slabašan karakter i koje zajednica smatra bezvrijednim, a i oni sami imaju osjećaj prezrenosti, opasna je za zajednicu. Oni su se bez zazora i moralnog otpora u stanju upustiti u svaki grijeh.

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

Ne nadajte se dobru od onoga ko sebe smatra prezrenim.[4]

Imam Hadi, mir neka je na njega, veli:

Ne budite sigurni od zla onoga ko se vidi prezrenim.[5]

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

Učinio je sebe prezrenim onaj kome zapovijeda njegov jezik.[6]

Jezici prezrenih i bezličnih vladaju njima. Oni kažu sve što požele i zbog niskosti svoje duše ne stide se svojih riječi.

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, nasljeđe i odgoj, svezak 2., Fondacija „Mulla Sadra“ u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 54-55.

 

[1] Sefine, str. 726.

[2] Gureru-l-hikem, str. 669.

[3] Isto, str. 677.

[4] Gureru-l-hikem, str. 712.

[5] Bihar, sv. 17., str. 214.

[6] Nehdžu-l-belaga, Fejd, str. 1079.