Položaj vjernika kod Boga
Položaj vjernika kod Boga

Položaj vjernika kod Boga

Vjernik je kod Boga Uzvišenog izuzetno poštovan i omiljen. Bog voli vjernike i smatra ih časnim, jer u Kur’anu kaže:

A čast je u Boga i Poslanika Njegova i u vjernika… (El-Munafikun, 8)

Iz istog razloga se u suri El-Hudžurat u 11. ajetu kaže da će svaki onaj ko se bude izrugivao vjernicima ili ih bude oslovljavao ružnim nadimcima biti svrstan u skupinu nasilnika. A u drugom ajetu se kaže:

One koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom daju – Bog će ruglu izvrgnuti, i njih čeka patnja bolna. (Et-Tevbe, 79)

Također se u islamskim predajama prenosi da je poštivanje vjernika zapravo poštivanje Boga, a da je njegovo vrijeđanje i ponižavanje zapravo vrijeđanje i ponižavanje Prečasne Božije Biti te da izaziva srdžbu Njegovu. U jednoj Božanskoj predaji stoji da Bog objavljuje rat onima koji uznemiravaju vjernike:

Od Imama Sadika, mir neka je s njim, prenosi se da je rekao: „Uzvišeni Bog je rekao: – Neka se pripremi za rat protiv Mene onaj ko bude ponizio roba Moga, vjernika i neka se smatra bezbjednim od gnjeva Moga onaj ko se s poštovanjem bude odnosio prema robu Mome, vjerniku.”[1]

Poslanik Božiji, s.a.v.a., rekao je:

…A onoga ko vjernika ponizi, Bog će poniziti.[2]

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže:

Onoga ko bude omalovažavao vjernika zbog neznatnosti imetka njegova Bog će omalovažiti i ostat će kod Boga omalovažen sve dok se ne pokaje.[3]

 

Izvor: Muhammed Reza Mahdevi Kani, Koraci ka samoizgradnji, svezak 1, (preveo s perzijskog Samed Jelešković), Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011, str. 208-209.[1] Saduk, Sevabu-l-e’amal ve ‘ikabu-l-e’amal, str. 284; Mehasine berki, Entišarate islamijje, drugo izdanje, sv. 1, str. 97.

[2] Amali Tusi, str. 114.

[3] Miškatu-l-envar, Nedžef, str. 59; Saduk, Sevabu-l-e’amal ve ‘ikabu-l-e’amal, str. 299.