PORODIČNO NASILJE I RAZVOJ DJECE  I MLADIH (3)
PORODIČNO NASILJE I RAZVOJ DJECE I MLADIH (3)

PORODIČNO NASILJE I RAZVOJ DJECE I MLADIH (3)

Religija i porodično nasilje

Opći stav svih religija ili barem Abrahamskih religija je apsolutna  zabrana nasilja u svakom smislu. Niti jedan od vjerskih uzora kroz historiju čovječanstva nije propagirao bilo koju vrstu nasilja, bilo da se  radi o nasilju nad ženama, djecom, nemoćnim, starijim ili bolesnim osobama. Ipak društvena realnost je sasvim drugačija. Ako je općepoznato da niti jedna Abrahamska religija ne propagira nasilje kako je moguće da baš u našim društvima, u Bosni i Hercegovini i regionu koja za sebe  tvrde da su društva  visoko razvijene religijske svijesti porodično nasilje, ubistva djece, partnera ili kompletnih porodica  postaje svakodnevna  pojava?

Razlog rasprostranjenosti ovih pošasti je krivo shvatanje religije njenih propisa i pogrešno shvatanje poruka iz religijskih izvora. Nekada to pogrešno shvatanje religijskih odredbi biva namjerno a nekada rezultat nepoznavanja sopstvene  religije i samo nominalna pripadnost nekoj religiji svedena  na puku običajnu praksu prenesenu od ranijih generacija na  mlađe.

Nadalje ćemo se osvrnuti na nekoliko primjera koji problematiziraju porodično nasilje i nasilje nad ženama  iz islamskih izvora.

Ajeti koji tretiraju pitanje bračnih odnosa u islamu su mnogbrojni. Navest ćemo samo neke od njih:

«O vjernici! Nije vam dozvoljeno da nasljeđujete žene protiv volje njihove! Niti da im otežavate tako što ćete im oduzimati od onoga što ste im već dali, osim ako očito bludno zgriješe. I s njima dostojno živite! Ako prema ženama svojim gađenje osjećate, može biti da je Allah u onome što vi mrzite podario dobro obilno!» (En-Nisa’, 19.)

Žene i djeca  su jedna od najljepših i najvećih blagodati ovozemaljskog života darovane od Boga na čuvanje. Kroz ljubav, poštovanje i brigu o porodici čovjek ustvari pokazuje zahvalnost Bogu koji je darovatelj tih blagodati. Uzvišeni Allah upravo skreće pažnju na to u narednom ajetu:

«Allah vam od vrste vaše stvara žene, a od žena vaših dariva vam sinove i unuke, i lijepa jela vam daje. Zar da u neistinu povjeruju i blagodati Allahove poriču?!» (En-Nahl, 72.)

Posljednji Božiji poslanik je prilikom svog posljednjeg obraćanja vjernicima na  Oprosnom  hadžu posebnu pažnju posvetio odnosu prema ženama te je prisutne  vjernike upozorio sljedećim riječima:

“O ljudi, bojte se Allaha kada su žene u pitanju.”

“Najbolji među vama je onaj ko je najbolji svojoj porodici, a ja sam među vama najbolji svojoj porodici.” “Najpotpuniji vjernici među vama su oni najboljeg vladanja, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” “Pomažući svojim suprugama u njihovim kućnim dužnostima, dobit ćete nagradu sadake (milosrđa).”

“Vjernik ne smije mrziti vjernicu; ako mu se ne dopada neka njena osobina, treba biti zadovoljan sa nekom drugom.”

Ipak ljudi veoma često zaboravljaju duhovnu dimenziju i važnost porodičnog života te pribjegavaju izuzetno surovim oblicima ponašanja kako u partnerskim odnosima tako i prema djeci čak i nakon razvoda braka.

Poseban fenomen koji se javlja nakon razvoda bračnih partnera a koji je prepoznat u anglosaksonskom porodičnom pravu je „Sindrom zlonamjernog roditelja.“ Radi se o situaciji kada jedan roditelj manipuliše djetetom kako bi napakostio partneru zbog raspada bračne  zajednice. Ovaj patološki oblik ponašanja roditelja je poseban vid zlostavljanja djeteta jer kao krajnji ishod takvog ponašanja trajno narušen lični integritet djeteta, samopouzdanje a sve  zbog namjerno i sistemski narušenog odnosa sa drugim roditeljem od strane roditelja s kojim dijete živi nakon razvoda bračnih partnera. Ovaj fenomen je itekako prisutan i u našem društvu ali nije zakonski prepoznat kao devijantno ponašanje partnera u brakorazvodnom procesu.

Ipak, obzirom da je nemoguće uticati na  stepen duhovnosti kod ljudi može se zaključiti da je sistemska podrška porodici, ženama, djeci i omladini ključna u riješavanju problema porodičnog nasilja. Najbolji način riješavanja ovog sveprisutnog problema je ozbiljno shvatanje i pravovremeno reagovanje organa  zaštite u jednom društvu na prijave nasilja bilo nad ženama, starijim osobama ili djecom uz adekvatne sankcije nasilnicima.

IZVORI:

Hanžek Valentina; „Utjecaj nasilja među roditeljima na  razvoj djece i mladih“

UNIZG; Edukacijisko rehabilitacijiski fakultet, Zagreb 2020. (Izvorni naučni rad)

Malkić, Safija (2021). “Islamski  pogled na  nasilje u porodici – Pristup i realnost” Novi Muallim, 22(86), 24–30.

Izvorni link: https://ilmijja.ba/ojs/index.php/casopis1/article/view/1858/1757

Turkat Ira Daniel; „Divorce related malicious mother syndrome“

Journal of family violence, volume 10, number 3 p, 253-264 1995.