Poštivanje Božijih obilježja, najvažniji činilac popravljanja ljudske zajednice
Poštivanje Božijih obilježja, najvažniji činilac popravljanja ljudske zajednice

Poštivanje Božijih obilježja, najvažniji činilac popravljanja ljudske zajednice

Božija obilježja (الیه شعائر) predstavljaju znakove koje je Bog postavio, a koji ljude upućuju prema pokornosti Gospodaru i postizanju Božije blizine i koji pokazuju ispravan cilj za popravljanje ljudske zajednice.

Korijen velikog broja zlodjela i nereda u društvu leži u materijalizmu i pohlepi ljudi, dok poštivanjem Božijih obilježja čovjek postiže duhovni razvoj i kratki ovosvjetski život u njegovim očima se čini bezvrijednim i beznačajnim.

Također, korijen velikog broja seksualnih grijeha i gaženja svetosti drugih ljudi nalazi se u kratkovidnosti čovjeka i njegovom uživanju u prolaznim nasladama.

Međutim, poštivanjem Božijih propisa čovjek se posvećuje učvršćivanju odnosa sa Bogom i sa dalekovidnošću kroz život traga za trajnim i ispravnim užicima. Isto tako, mnogobrojni prekršaji i nasrtaji na tuđa prava proizlaze iz neupućenosti i grubosti čovjekovog srca, ali poštivanjem Božijih obilježja čovjek pokazuje sva svoja osjećanja i bogobojaznost svog srca, kao što možemo pročitati u Kur’anu:
“Eto toliko! Pa ko veliča Allahova obilježja – to je znak čestitosti srca.”

Poštivanje Božijih obilježja vrši se obavljanjem obreda veličanja Boga i pokoravanjem Božijim zapovijedima.
Poštivanje Božijih obilježja i pridržavanje Božijih zakona doprinosi društvenom redu i disciplini, a također sprječava činjenje zla i kršenje zakona.

Upravo zbog toga Bog kaže:
“O vjernici, ne omalovažavajte Allahova obilježja, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnom hramu želeći nagradu I naklonost Gospodara svoga.”

Prema ovom časnom ajetu, najjasniji primjer Božijih obilježja jesu obredi hadždža, koji pokazuju veličinu i dostojanstvo muslimana, a oni imaju najveći uticaj na opraštanje grijeha, kao i na to da čovjek popravi svoj cilj i svoje ponašanje, kako je ukazano u ajetu:
“Safa i Merva spadaju u Allahova obilježja.”

Također, životinja koja se uzima kao kurban radi hadžskih obreda predstavlja jasan primjer Božijeg obilježja i znak je nepostojanja čovjekove ovisnosti o Dunjaluku i prekidanja vezanosti za imetak, što ima veoma značajnu ulogu u čovjekovom popravljanju i jačanju njegove veze sa Bogom.

“A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obilježja, i vi od njih imate koristi.”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.