Požurite Allahu
Požurite Allahu

Požurite Allahu


فَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim. (Kur'an, LI:50)

Bejtovi (1655-1664)

Dok ne bude svjetlice u srcu i kiše u očima,

kako će se drukčije umiriti vatra Allahove srdžbe?

Kada će poniknuti zelenilo užitka u srcu,

kada će proteći česma zulala (krajnje spoznaje).

Komentar:

Kada će u tvome srcu sjevnuti munja aška i poteći suze iz česama očiju tvojih; kada će iz tvojih usta poteći bujica lijepih riječi koje govore o spoznaji i približenju Allahu… O ovome hazreti Mevlana pjeva.

Kada će ruže kazati tajnu drveću u parku,

kada će minjevše dati obećanje bijelim ružama?

Čempres je uzdigao grane i dovu čini,

listove je ispružio kao dlanove i dovu čini.

Kada će osvanuti kao behar i sve se zabijeliti,

kada će drveće obeharati punim cvatom?

Kada će se lala zarumeniti i sasvim pocrveniti,

kada će se iz cvijetne čaše razviti ruža?

Kada će vrijeme doći da slavuj potraži ružu,

kada će grlice početi vikati gu-gu-gu?

Kada ćeš srcem kao kliktavica zakliktati,

pa da izgovoriš srcem lek-lek?

Komentar:

Kada će ti srce zavikati „lek“ tj. uzviknuti lekel-hamdu, lekel-mulku, lekel-izzu. Ovo uzvikuju srca muršida kada se uzdignu, a ovo izgovaraju i hadžije pri učenju telbije.

Kada će zemlja pokazati skrivene tajne,

kada će cvjetnjak postati rasvijetljen kao nebo?

Odakle priroda dobije svoj fini ogrtač u proljeće?

Ona to dobije od Plemenitog i Milostivog Gospodara.

Komentar:

Zato pogledaj tragove Allahove milosti – kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina (poslije zime)! (Kur'an, XXX:50)

 

Izvor: Mevlana Dželaluddin Rumi, Mesnevija, II svezak, prevod i komentar: Fejzulah Hadžibajrić, Katedra Mesnevije, Sarajevo, 1987, str. 100-101. i 271.