Praksa učača Kur'ana u pogledu količine učenja
Praksa učača Kur'ana u pogledu količine učenja

Praksa učača Kur'ana u pogledu količine učenja

Autor: Ebu Hamid el-Gazali


Razlikuje se praksa učača Kur'ana u pogledu količine učenja. Neki za jedan dan i noć prouče cijeli Kur'an jedanput, drugi ga za to vrijeme prouče dvaput, a neki stignu proučiti i tri puta, dok ga neki u mjesecu prouče jedanput. Kod obima učenja najbolje se pozvati na riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.s., u kojima kaže:

Ko prouči Kur'an za manje od tri dana nije ga razumio![1]

To je stoga što ga više od ovoga onemogućava da uči po tertilu. Aiša, r.a., kada je čula nekoga kako trtosi učeći Kur'an, reče:

Ovaj niti je učio Kur'an, niti je šutio.

Vjerovjesnik, s.a.v.s., naredio je Abdullahu ibn Amru, r.a., da prouči Kur'an za sedam dana.[2] Tako je grupa ashaba, r.a., završavala učenje cijelog Kur'ana svakog petka, a među njima su bili: Osman, Zejd ibn Sabit, Ibn Mesud, Ubejj ibn Ka'b, r.a.

Kod učenja cjelovitog Kur'ana imaju četiri nivoa:

a)  da se prouči za jedan dan i noć, što grupa islamskih učenjaka smatra pokuđenim;

b)  da se prouči u svakom mjesecu, svaki dan po jedan od trideset džuzeva. Ovo bi mogla biti pretjerano mala količina, kao što je u prvom slučaju isuviše velika.

Između ova dva imaju još dva srednja nivoa:

a)  jedan je da se Kur'an sedmično prouči jednom;

b)  drugi da se u sedmici prouči dva puta, približno svaka tri dana. Najpoželjnije je da se jedna hatma okonča noću, a druga danju te da se upriliči da hatma danju bude u ponedjeljak na sabahskom namazu, ili poslije njega, a da noćna hatma bude uoči petka na akšamskom namazu, ili poslije njega. Tako bi učač dočekao početke dana i noći sa završnim učenjem cjelovitog Kur'ana, jer meleci, a.s., donose salavate na njega, ako je hatmu okončao noću, sve dok ne svane, a ako ju je okončao danju, sve dok ne omrkne, pa tako njihov blagoslov obuhvati cijeli dan i noć.

Detaljnije objašnjenje količine učenja jeste to ako je čovjek od pobožnih praktičara, ne bi trebao učiti manje od dvije hatme sedmično, a ako ide putem duhovne nagradnje i intelektualnog uzdizanja, ili od onih koji se bave širenjem znanja, nema smetnje da se ograniči na jedanput sedmično. A ako aktivno promišlja o značenjima Kur'ana zadovoljit će se učenjem jedanput mjesečno, jer treba često ponavljati proučeno i promišljati ga.

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, Oživljavanje vjerskih znanosti, knjiga 2, prijevod: dr. Zuhdija Hasanović, Bookline, Sarajevo, 2004, str. 237-239.

 

[1] Hadis: Ko prouči Kur'an za manje od tri dana nije ga razumio navode sastavljači Sunena:  Ebu Davud, et-Tirmizi, en-Nesai i Ibn Madže od Abdullaha ibn Amra, a et-Tirmizi ga smatra vjerodostojnim.

[2] Hadis da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., naredio Abdullahu ibn Amru, r.a., da prouči Kur'an za sedam dana jeste muttefekun alejhi u predaji Abdullaha ibn Amra, r.a.