Pravila spavanja
Pravila spavanja

Pravila spavanja

1. Higijena

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Neka niko od vas ne zaspe, a ruke mu umašćene! Ukoliko tako učini pa ga snađe umni poremećaj od šejtana, neka ne kori nikoga drugog, osim sebe.”[1]

2. Čistoća

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Ko zaspe s abdestom, ako umre u toku noći, on je kod Allaha, dž.š., šehid.”[2]

 Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Ko uzme abdest i potom legne u postelju, te noći mu je postelja poput mesdžida.”[3]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Ko uzme abdest i zatim legne u postelju, te noći mu je postelja poput mesdžida, a ako se sjeti da nema abdesta pa uzme tejemum od svoj pokrivač, šta god da bude ako tako učini, stalno je u namazu i zikrullahu.”[4]

3. Vršenje nužde

Imam Ali, mir s njim, je rekao sinu Hasanu, mir s njim:

“Sine moj, ho­ćeš li da te poučim četirima običajima uz pomoć kojih nećeš imati potrebe za liječnikom?” Hasan reče: “Hoću, o Predvodniče vjernika!” Reče: “Ne sjedaj za sofru dok nisi gladan, ustaj iza sofre dok još imaš slasti u jelu, dobro žvači hranu i kada želiš spavati, izvrši nuždu. Ako budeš tako činio, nećeš imati potrebe za liječnikom.”[5]

4. Ispit savjesti

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Kada legneš u postelju, razmisli kakvu si hranu toga dana unio u svoj organizam, šta si stekao u toku dana i sjeti se da ćeš umrijeti i da te čeka proživljenje.”[6]

5. Učenje Kur’ana i dova pred spavanje

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Ko prouči suru Ihlas kada legne u krevet, Allah, dž.š., oprosti mu pedeset godina grijeha.”[7]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Ko prije spavanja prouči suru Et-Takasur, sa­čuvan je od kaburskih muka.”[8]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Kada legnete u krevet, proučite: ‘Bože moj, ako mi zadržiš dušu u snu, oprosti joj, a ako mi je vratiš, čuvaj je onako kako čuvaš dobre robove Svoje!’”[9]

6. Spavanje na leđima ili na desnom boku

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Spavanje ima četiri oblika. Poslanici spavaju opruženi na leđima, ali su im oči budne i čekaju objavu od Allaha; vjernici spavaju na desnom boku okrenuti prema Kibli, vladari i njihova djeca spavaju na lijevom boku da bi svarili ono što su pojeli, a Iblis, njegova braća, svaki ludak i čovjek s fizičkim nedostatkom spavaju na trbuhu.”[10]

7. Dova prilikom buđenja

Huzejfe je rekao:

“Kada bi Poslanik htio spavati, učio bi: ‘S Tvojim imenom, Bože moj, umirem i oživljavam’, a kada bi ustajao, učio bi: ‘Hvala Allahu, Koji nas proživljava nakon što smo umrli i Njemu je povratak.’”[11][1] Emali-s-Saduk, 345/1.

[2] El-Bihar, 76/183/7.

[3] Sevabu-l-a’mal, 35/1.

[4] El-Bihar, 76/182/6.

[5] El-Hisal, 229/67.

[6] El-Bihar, 76/190/21.

[7] Emali-s-Saduk, 22/3.  

[8] El-Bihar, 76/196/12.  

[9] ‘Ilelu-š-šerai‘, 589/34.  

[10] El-Hisal, 263/140.

[11] El-Bihar, 76/218/25.