Pravilan pogled na hidžab
Pravilan pogled na hidžab

Pravilan pogled na hidžab

Autor: Murtada Mutahhari

Pokrivanje žene ili hidžab nećemo razmatrati u kontekstu da li žena treba ili ne treba biti pokrivena kada se pojavljuje u javnosti. Ono što ćemo ovdje razmotriti jeste: da li žena, te potreba muškarca za njom treba biti bez ograničenja ili ne. Da li muškarac ima pravo zadovoljiti svoje potrebe sa svakom ženom i na svakom mjestu, ili mu treba zapriječiti puteve preljube?

Odgovor islama na ovo pitanje je jasan: muškarcima je dozvoljeno da zadovoljavaju svoje seksualne prohtjeve isključivo sa svojim ženama sa kojima su u zakonitom braku. Muškarcima je zabranjeno da imaju bilo kakav fizički odnos sa ženama za koje ih ne vezuje brak.

Na površinu isplivava pitanje: „Šta bi žena trebala raditi? Mora li ona napuštati svoj dom pokrivena, ili to može činiti nepokrivena?“ Budući da se pitanje odnosi na ženu, često se izriče u srceparajućim tonovima: „Da li je bolje za ženu da bude slobodna, ili osuđena i zarobljena skromnom i jednostavnom odjećom?“

Međutim, nešto drugo leži u korijenu ovog pitanja, a to je: trebaju li muškarci biti u prilici da se okoriste ženskom ljepotom bilo da su naklonjeni počiniti preljubu ili ne? Onaj koji uistinu ima koristi od slobodnog odijevanja žene je muškarac, ili možemo reći da u ovom slučaju muškarac ima više koristi od same žene. U tom smislu je Will Durant, poznati američki pisac, historičar i filozof, izrekao sljedeće: „Mini suknja je blagoslov za sve na svijetu izuzev za trgovce tekstilom.“

Stoga, suština pitanja je: da li je nužno ograničiti traženje seksualnog zadovoljstva na obiteljsko okruženje, odnosno zakonite žene, ili je slobodna potraga za ispunjenjem seksualnih prohtjeva nešto što bi trebalo biti prošireno na društvo u cjelini? Islam stoji ispred prvog stava. Prema islamskim pravilima, ograničavanje seksualnih prohtjeva na obiteljsko okruženje, odnosno zakonite žene, pomaže očuvanju mentalnog zdravlja društva. Također jača odnose među članovima obitelji i potiče razvoj savršene harmonije između muža i žene. Ukoliko društvo vodi računa o ovome, to mu omogućava da očuva i usmjeri energiju na društveno korisne aktivnosti, a žena se u očima muškarca izdiže na višu i poštovanja vredniju poziciju.

Filozofija islamskog ‘pokrivanja’ počiva na nekoliko stvari. Neke od njih su psihološke prirode, a neke se odnose na dom i obitelj. Druge, pak, imaju sociološke korijene, a neke od njih se odnose na uzdizanje dostojanstva žene i sprječavanje njenog omaložavanja i ponižavanja.

Skromno, jednostavno i pristojno odijevanje u islamu je ukorijenjeno u jednu širu, temeljnu problematiku. To jest, islamska pravila u pitanju odijevanja imaju za cilj ograničavanje svih vrsta seksualnog uživanja na obitelj, odnosno bračno okruženje, tako da je društvo isključivo usmjereno na rad i druge korisne aktivnosti. Ovakav stav je u suprotnosti sa savremenim zapadnim sistemom koji rad miješa sa seksualnim uživanjem. Islam, pak, u potpunosti odvaja ova dva okruženja.

Prevod sa engleskog: Aida Kadrija

Izvor: english.tebyan.net