Projekt HAPPY SCHOOL dobio saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade
Projekt HAPPY SCHOOL dobio saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade

Projekt HAPPY SCHOOL dobio saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade


HAPPY SCHOOL je projekt namijenjen učenju engleskog jezika koji je pokrenula Asocijacija MAJKA I DIJETE iz Sarajeva uz saradnju televizijske kuće TV HEMA.

Emisije su namijenjene djeci mlađeg uzrasta te su isključivo edukativnog karaktera, bez primjesa religioznog, ideološkog, političkog ili kakvog drugog neprimjerenog sadržaja. Emisije osmišljava i realizuje stručan tim na čelu sa prof. Almom Miralem.

S početkom nove školske 2016/17. godine započete su pripreme za nastavak ovog projekta. S tim ciljem Asocijacija MAJKA I DIJETE se obratila Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade s molbom za ponovno izdavanje saglasnosti za učešće učenika osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo u realizaciji ovih edukativnih emisija.

Ministarstvo je prepoznalo kvalitetne mogućnosti koje pruža ovaj projekt te udovoljilo podnijetoj molbi davanjem potrebne saglasnosti.

Project HAPPY SCHOOL Has Got the Compliance from the Ministry of Education, Science and Youth

Happy School is the project aimed at learning English which has been launched by the Association MOTHER AND CHILD. The project is implemented with the cooperation of broadcaster TV HEMA.

Programs are intended for young children and they are exclusively educational, without a tinge of religious, ideological, political or any other inappropriate content. Programs are devised and implemented by a professional team, led by prof. Alma Miralem.

At the beginning of the new school year 2016-2017, Association MOTHER AND CHILD has begun preparations for the project continuation. With this intention, the Association has addressed to the Ministry of Education, Science and Youth with a request for re-issuance of approval for the participation of pupils of primary schools in the Sarajevo Canton in the implementation of these educational programs.

Ministry has recognized the quality features provided by this project and met the submitted application by providing the necessary compliance.