Slušanje Kur'ana
Slušanje Kur'ana

Slušanje Kur'ana

A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.[1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Onaj koji žudi za Allahom neka sluša Allahov govor.“[2]

„Ko posluša jedan ajet iz Allahove knjige, bit će mu upisano dvostruko dobročinstvo, a ko prouči jedan ajet iz Allahove knjige, on će mu biti svjetlo na Sudnjem danu.“[3]

Imam Sadik, mir neka je na nj, kada ga je Zurare upitao o obavezi šutnje i slušanja za onoga ko čuje učenje Kur'ana, odgovorio je: „Da! Kada se uči Kur'an u tvom prisustvu, obavezan si da slušaš i da šutiš.“[4]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, sažetak zbirke hadisa, (preveo s perzijskog i arapskog: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 179-180.[1] El-A'raf, 204.

[2] Kenzul-‘ummal, 2472.

[3] Isto, 2316.

[4] Biharul-envar, 92/222/7.