Projekt „Podrška mladim talentima“ dobio saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade
Projekt „Podrška mladim talentima“ dobio saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade

Projekt „Podrška mladim talentima“ dobio saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade


Asocijacija MAJKA I DIJETE podnijela je molbu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za odobrenje projekta „Podrška mladim talentima“ koji bi se provodio u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji. Ministarstvo je prepoznalo kvalitetne mogućnosti koje pruža ovaj projekt te udovoljilo podnijetoj molbi davanjem potrebne saglasnosti.

Uz saglasnost Ministarstva učenici spomenute škole će svojim učešćem uljepšali manifestaciju „Žena u ogledalu duhovnosti“ koje će se održati 2. marta 2018. u Domu mladih Skenderija.

Project “Supporting Young Talents” Has Got the Compliance from the Ministry of Education, Science and Youth

Association MOTHER AND CHILD has submitted a petition to the Ministry of Education, Science and Youth of Sarajevo Canton for the approval of the project “Supporting Young Talents” which would be implemented in First Bosniak Gymnasium. Ministry has recognized the quality features provided by this project and met the submitted application by providing the necessary compliance.

With the approval of the Ministry the students of the mentioned school will take part in the event “Woman in the Mirror of Spirituality” which will be held in the Youth House Skenderija, on March 2, 2018.