Ptice

U časnom Kur'anu Uzvišeni Stvoritelj skreće nam pažnju na Svoje stvaranje  tražeći od nas da o njemu razmišljamo i uzmemo vrijednu pouku. U tom kontekstu na više mjesta spomenute su i ptice. Navešćemo nekoliko ajeta:

Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim. (Al-An'am, 38)

Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice širenjem krila svojih; svi znaju kako će Mu se moliti i kako će Ga hvaliti. A Allah dobro zna ono što oni rade. (An-Nur, 41)

Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah drži. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjerovali. (An-Nahl, 79)

Ptice su narodi poput nas. One slave i veličaju svoga Stvoritelja. One govore.

I Sulejman naslijedi Davuda te reče: “O ljudi, podučeni smo da razumijemo kako ptice govore i svašta još darovano nam je! Ovo je blagodat očita, u to nema sumnje nikakve!” (An-Naml, 16)

Tri vrste ptica su imenom spomenute u Kur'anu. To su:

gavran

Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. “Teško meni!” – povika on – “zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga!” I pokaja se. (Al-Ma'ida, 31)

pupavac

 Potom izvrši smotru ptica, pa reče: “Zašto ne vidim pupavca? Odsutan li je?” (An-Naml, 20)

prepelice

I Mi smo vam od oblaka hladovinu načinili i manu i prepelice vam slali: “Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!” A oni Nama nisu naudili, sami sebi su nepravdu nanijeli. (Al-Baqara, 57)