Ramazan
Ramazan

Ramazan


Postač ima dva veselja, jedno prilikom iftara, a drugo prilikom susreta sa svojim Gospodarem.

/Mjera mudrosti – sažetak zbirke hadisa/