Razmisli prije nego što skočiš
Razmisli prije nego što skočiš

Razmisli prije nego što skočiš

Jednog dugog, vrelog ljeta, močvara u kojoj su živjele žabe poče da presušuje. Mladi žabac skakutao je sa svojim ocem i tražio neko bolje mjesto za život. Došli su do bunara. Na dnu bunara mladi žabac ugleda vodu i mulj.

„Savršen je“, reče ocu. „Hajde da skočimo unutra i da se tu nastanimo.“

„Ne žuri“, reče stari žabac. „Kako ćemo izaći ako i ovaj bunar presuši?“

 

Izvor: Duncan Crosbie, Najljepše basne za djecu, TKD Šahinpašić, Sarajevo, 2010., str. 15.