Riječi tevhida
Riječi tevhida

Riječi tevhida


O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte, On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan. (Kur'an, XXXIII:41-43)