Savjeti mudrog Lukmana
Savjeti mudrog Lukmana

Savjeti mudrog Lukmana

Mudre Lukmanove savjete sačuvao je arapski narod, s koljena na koljeno, kao svete savjete ili uzore mudrosti, dok ih, napokon, islamski učenjaci ne popisaše i na taj način sačuvaše od zaborava.

Mudri Lukman veli:

–  Sine moj! Svijet je duboko more i mnogo se ljudi u njemu utopi. Tvoja lađa neka bude: strah od Boga, kormilo vjera u Allaha, a vesla čvrsto pouzdanje u Stvoritelja vasione – Allaha, dž.š.

–  Sine moj! Uzmi od svijeta samo onoliko koliko ti za život nužno treba. Ne odaj se životnom uživanju toliko da bi zbog toga drugima škodio, niti budi toliko lijen pa da padneš svijetu na teret.

–  Sine moj! Podaj društvu prednost pred samoćom i ako vidiš ljude koji spominju Allaha, dž.š., pridruži im se, jer ako si učen oni će se koristiti tvojom učenošću, a ako si neuk, naučićeš nešto od njih. Pored toga možda će Allah takvo društvo blagosloviti pa ćeš i ti biti zajedno s njima blagoslovljen.

–  Sine moj! Budi sluga svakom dobru, a ne budi čedo nijednome zlu.

–  Sine moj! Budi uz učenjake i učene ljude tako blizu, da se tvoja koljena njihovih dodiruju, ali se s njima ne prepiri, jer će te isključiti iz svoje sredine. Iskoristi svaku priliku da od njih nešto naučiš. Budi blag kada im budeš postavljao pitanja. Ne budi dosadan da im se ne onemiliš.

–  Sine moj! Ne savjetuj ljudima da budu pobožni dok i sam ne budeš takav, jer ćeš inače biti kao svjetiljka koja drugima svijetli, a sama izgori.

–  Sine moj! Nijedno djelo niti posao ne smatraj malenim niti ništavim, jer sutra to isto djelo može postati itekako važno.

–  Sine moj! Čuvaj se laži, jer ti laž kvari moral, i na taj način iščezava tvoja čast i ugled. Neće te više niko slušati kad govoriš niti će ti se vjerovati kad što kažeš, a kad se dotle čovjek spusti, onda život postaje bezvrijedan.

–  Sine moj! Ne očajavaj i ne bacaj svoju dušu u brige radi pohlepnosti, nego budi zahvalan na svojoj sudbini i zadovolji se s onim što ti je dao Svevišnji Allah (prema tvome uloženom trudu). Ako budeš takav, tvoje će vladanje biti čisto, tvoj će život biti sretan, a duša vesela. Ako želiš biti nezavisan, ne žudi za onim što drugi ljudi imaju.

–  Sine moj! Čini dobro onima koji to zaslužuju, a ne onima koji to ne zaslužuju, jer ćeš inače izgubiti svoje dobročinstvo na ovome svijetu, a za to nećeš dobiti nikakve nagrade na budućem svijetu (Ahiretu).

–  Sine moj! Budi promišljen kada nešto radiš. Ne budi škrt, ali i ne rasipaj previše svoj imetak, jer ni jedno ni drugo nije ugodno Svevišnjem Allahu.

–  Sine moj! Poštuj mudrost, pa ćeš i ti biti poštovan, visoko je cijeni, pa ćeš i ti biti visoko cijenjen.

–  Sine moj! Zavidnik se poznaje po trima stvarima: odsutnoga omalovažava, prisutnome laska i svačijem se zlu raduje.

–  Sine moj! Kad nešto čuješ, dobro sakrij u sebi i nikome ne kazuj, jer inače to može postati žerava koja prži jezik.

–  Sine moj! Budi uvijek pripravan slušati, a ne kazivati.

–  Sine moj! Ne ostaj dugo ondje gdje se brblja, jer brbljanje povlači za sobom mržnju i neprijateljstvo.

–  Sine moj! Kako god su ruže ukras svoga stabla, tako su odgojena djeca ukras svojih roditelja.

–  Sine moj! Budi zahvalan Bogu da se na tvoja vrata kuca, a da ti ne kucaš na tuđim vratima.

–   Sine moj! Čuvaj se da ti prijatelj ne sazna za materijalno stanje, jer ako si bogat, zavidiće ti, a ako si siromašan, ostaviće te.

–   Sine moj! Svaki posao započinji sjećajući se Božijeg imena (bismillom), a završavaj ga zahvalom Allahu (hamdelom).

 

Izvor: Islamska čitanka, vjeronaučni priručnik, VII dopunjeno izdanje, El-Kalem, Sarajevo, 1991., str. 187-189.