Sigurne igračke za djecu
Sigurne igračke za djecu

Sigurne igračke za djecu


Sigurne igračke za djecu do 3. godine starosti

Prilikom kupovine morate se držati nekih pravila u vezi sa sigurnošću igračaka za vaše dijete. Jako je važno da kao kupci dobijete par savjeta u vezi toga i da uvijek pazite na to da li je igračka primjerena dobi djeteta.

Veličina: što je manje dijete, igračka treba da je veća. Za djecu mlađu od tri godine su primjerene samo velike igračke, jer se njima ne može ugušiti kao malim igračkama i onim koje se mogu rastaviti na male dijelove. Odgovarajuće su dakle sljedeće igračke: velike mekane (plišane) igračke, velike drvene kocke, velike lopte, kamioni, kantica i lopatica.

Izgled: sigurne igračke su bez oštrih rubova
Sigurne igračke imaju glatke i neoštećene površine, boje nisu ispucale, i ne gule se. Ako su igračke napunjene tekućinom, ne smiju je puštati. Sigurna igračka nema ni otvora velikih od 0,5 do 1,2 cm, odnosno od 2,5 do 4,5 cm, jer u njih mogu zapasti prsti ruku ili nogu djeteta. Igračke moraju biti stabilne, da se prilikom upotrebe teško prevrnu, a ljuljačke moraju imati zaštitnu ogradu ili sigurnosni pojas.

Vrsta materijala: Materijal mora biti bezopasan po zdravlje i nezapaljiv, čist, nov, gladak, bez štetočina. Igračke ne smiju biti napravljene od stakla ili porcelana, a kod plišanih igračaka dlake moraju biti kratke da ne ispadaju. Plastične folije, npr. kod knjiga, moraju biti dovoljno debele da se djetetu ne zalijepe na usta.

Uzice: Igračka ne smije imati uzice dulje od 22 cm
Uzice kod igračaka za djecu mlađu od 3 godine moraju biti debele najmanje 1,5 mm i ne dulje od 22 cm. Opseg eventualnih petlji na igrački ili njenoj ambalaži ne smije biti veći od 38 cm. Igračke koje vise na uzicama ili one pričvšćene na kolica, treba odstraniti iz dosega djeteta onog trenutka kada dijete počne hvatati stvari rukama ili se dizati.

Sigurne igračke za djecu stariju od 3 godine

I stariju djecu treba pri igri nadzirati. Igračke za djecu stariju od 3 godine su raznovrsnije glede vrste materijala, veličine i funkcije, te istovremeno zahtijevaju i omogućavaju veću i raznovrsniju aktivnost djeteta. I igračke za stariju djecu moraju imati glatke i neoštećene površine, boje ne smiju biti ispucane i guliti se. Moraju biti izrađene od čistih, novih i bezopasnih materijala. Na njima smiju biti oštri rubovi samo ako je to potrebno za funkciju igračke, npr. dječiji pribor za šivanje. Savitljivi dijelovi igračaka moraju biti odgovarajuće osigurani da ne bi uštinuli, porezali ili ukliještili dječije prste. Za igračke za ovaj uzrast se smiju upotrebljavati masivno staklo i tanke plastične folije koje moraju biti probušene. Igračke moraju biti stabilne, te se prilikom igre ne smiju slomiti pod djetetovom težinom.

Kupovina sigurne igračke za djecu stariju od 3 godine je možda lakša, ali je još uvijek potreban nadzor odraslih kada se s tim igračkama igraju. Uz igračke moraju biti priložene odgovarajuće upute za pravilnu upotrebu koja odrasle upozoravaju i na potencijalne opasnosti, npr.:

– Dijete mlađe od 8 godina moraju nadzirati roditelji i ne smiju ga pustiti da sam puše ili žvače nenapuhane balone, jer se njima može ugušiti. Nadzor odraslih je obavezan i prilikom upotrebe igračaka za igru u vodi.
– Igračke kojima se puca ili ih se baca (strijelice, koplja) moraju imati tupe i nikako metalne vrhove, a propeler helikoptera ili aviona mora imati zaštitni obruč. Dijete s takvom igračkom ne smije ciljati drugome u glavu ili lice.
– Dijete treba upozoriti da ne smije puštati zmaja u blizini električnih vodova ili u slučaju nevremena i to zbog opasnosti električnog udara.
– Maske, dječji šatori i kućice moraju imati dovoljno velike otvore za disanje i zračenje. Maske se djetetu ne smiju prilijepiti na lice, jer mu mogu otežati disanje.
– Djeca moraju kod korištenja rolšua, bicikla i sl. uvijek nositi zaštitna sredstva za glavu, koljena, laktove.

Provjeravamo i igračke koje dijete već ima

Nije dovoljno provjeriti je li igračka sigurna samo kada je kupujemo, nego to moramo uraditi povremeno i tada kada se dijete već neko vrijeme igra sa njom. Treba provjeriti npr. jesu li čvrsto pričvršćene medine oči postale labavije, jesu li se igračke u igri slomile i imaju oštre rubove… Djecu treba kontrolirati, jer igračke mogu postati opasne za igru zato što su se možda djeca igrala sa njima na način kojeg proizvođač nije predvidio.

 

Izvor: www.ringeraja.ba