Stjecanje spoznaje u mladosti
Stjecanje spoznaje u mladosti

Stjecanje spoznaje u mladosti

Čovjek u mladosti raspolaže sa zdravim i pripravnim moćima. Njegove sposobnosti su na vrhuncu, a tijelo i organi raspolažu sa snagom i spremnošću više nego ikad.

Njegovih pet osjetila su na vrhuncu svoje snage. Zbog svega ovoga jedan mladić raspolaže sa višom snagom i spremnošću za stjecanjem znanja, memoriranjem i rješavanjem problema.
Jāhiz pozivajući se na ovaj uvod naglašava da ako čovjek u mladosti bude imao jaku volju i pregnuće moći će shvatiti i riješiti pitanja u veoma kratkom vremenu za koja bi u starosti trebao utrošiti višestruko više vremena, pa čak i godine.

Međutim, starenjem ljudsko tijelo gubi na snazi I spremnosti.
Svi njegovi potencijali i sposobnosti slabe. oči mu gube vid, a uši sluh, dok osjetila dodira i okusa slabe. Sa protokom vremena i sve ostale tjelesne snage, kao i unutarnje moći slabe.

Prema tome, čovjek u poznijim godinama ne može tako lahko stjecati nova znanja i pohranjivati ih u memoriju te se potom podsjećati na njih.

Izvor: Muhammed Fath Ali Khani, Ali Rida Fasihizadah i Ali Naqi Fakihi, Stavovi islamskih mislioca o edukaciji i odgoju, s perzijskog preveli Lutfi Akbaš i Amar Imamović, fondacija Mulla Sadra u BiH,Sarajevo 2008.