Suretu-l-Kijame
Suretu-l-Kijame

Suretu-l-Kijame


Ibn Abbas, r.a., je o riječima Uzvišenog – Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio[1]– rekao:

„Poslanik, s.a.v.s., je imao velike poteškoće s objavom. Pomjerao je svoje usne.“

Ibn Abbas mi je rekao: „Ja ću ih pomjerati onako kako ih je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pomjerao.“ Pa je pomjerio svoje usne. Se'id je rekao: „Ja ću ih pomjerati kako ih je Ibn Abbas pomjerao.“ Pa je pomjerio svoje usne.

Potom je Uzvišeni objavio:

Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.[2]

Rekao je: „Da ga zapamtiš, a potom da ga čitaš.“

A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo.[3]

Rekao je: „Slušaj ga i šuti. Mi smo dužni da ga mogneš učiti.“

Nakon toga bi Poslanik, s.a.v.s., kada bi mu došao Džibril, slušao, a kada bi otišao, učio bi tačno onako kako mu je on učio.

 

Izvor: Muslimova zbirka hadisa, knjiga 3, prevodilac: dr. Šefik Kurdić, Kuća mudrosti, Zenica, 2004,  str. 654-655.

[1] El-Kijame, 16.

[2] El-Kijame, 16-17.

[3] El-Kijame, 18.