Svojstva mirisa
Svojstva mirisa

Svojstva mirisa

Autor: Amar Imamović


Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Miris jača srce.”[1]

„Allahov rob se ne namiriše lijepim mirisom, a da mu se ne poveća pamet.”[2]

„Lijep miris jača srce i daje snagu u polnom opštenju.”[3]

„Ko bude jeo, prije nego što bude pio, dok sehuri i namiriše se nekim lijepim mirisom, osnaži se za post.”[4]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

„Lijep miris jača razum i daje snagu polnom opštenju.”[5]

„Ko se namiriše na početku dana, pamet bude uz njega sve do noći.”[6]

„Ko se namiriše lijepim mirisom na početku dana dok posti, neće izgubiti svoj razum.”[7]

Imam Rida, mir s njim, je rekao:

„…i neka miriše narcis, jer on štiti od prehlade[8], a i zrno ćurokota.”[9]

 

Izvor: bastinaobjave.com[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 510, hadis 6, prenosi Ebū Baṣīr od imama Sadika

[2] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 165, hadis 594, preneseno od imama Sadika i od njegovih očeva

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 510, hadis 3; Qurbu-l-isnād, str. 167, hadis 610, a u njemu stoji: الصّلبَ – kičmu, umjesto: الْقَلْبَ – srce, a oba su prenesena od ʻAlija ibn Riʼāba od imama Sadika; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 100, hadis 189, a u njemu se ne nalazi njegov završetak; El-Biḥār, sv. 76, str. 140, hadis 1.

[4] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 8, str. 510, hadis 23882, zabilježen iz kojige Šuʻabul-īmāni prenešen od Enesa

[5] Es-Serāʼiru, sv. 3, str. 141; Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 166, hadis 594; El-Biḥār, sv. 62, str. 275.

[6] El-Kāfī, sv. 6, str. 510, hadis 7.

[7] Kitābu men lā jaḥḍuruhu el-faqīh, sv. 2, str. 86, hadis 1804. i str. 114, hadis 1881, a u njemu stoji: رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَطَيَّبَ… لَمْ يَكَدْ يَفْقِدُ عَقْلَهُ – “Prenosi se da onaj ko se namiriše… neće uopšte izgubiti svoj razum”; S̱ewābu-l-eʻmāl, str. 77, hadis 1, prenešen od Jūnusa ibn Jaʻqūba; Ed-Daʻwāt, str. 79, hadis 196; El-Biḥār, sv. 96, str. 290, hadis 9.

[8] U El-Biḥār stoji: وَ لَا يُؤَخِّرْ شَمَّ النَّرْجِسِ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الزُّكامَ فِي مُدَّةِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ – i neka ne kasni sa mirisanjem narcisa, jer on, zaista, štiti od prehlade tokom svih dana zime.

[9] Ṭibbu-l-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 38; El-Biḥār, sv. 62, str. 324.