The Definite Article (Određeni član – the)
The Definite Article (Određeni član – the)

The Definite Article (Određeni član – the)

Određeni član može se koristiti ispred imenica u jednini ili množini, bilo da su brojive ili nebrojive.

Njegov izgovor zavisi od glasa kojim počinje riječ ispred koje stoji. Ukoliko riječ počinje samoglasnikom njegov izgovor je [ði], a ako počinje suglasnikom izgovara se [ðe].

Primjer:

[ðe]

[ði]

the girl

the English girl

the book

the orange book

the school

the old school

 

Međutim, ukoliko riječ počinje sa sa u koje se izgovara kao „ju“, tada se i određeni član the izgovara kao [ðe]. Ukoliko imenica počinje sa bezvučnim suglasnikom h tada će se određeni član izgovarati [ði]. Primjer:

[ðe]

[ði ]

the University                                                      the heiress

the unit                                                               the honour

 

Određeni član se koristi:

 – prilikom navođenja onog što je već spomenuto, npr.

Once upon a time there was a little boy who lived in a cottage. The cottage was in the country and the boy had lived there all his life. 

 – ispred imenice koja se dodatno pojašnjava odnosnom rečenicom, npr. 

This is the book that I promised to lend you.

 – ispred imenica koje označavaju nešto ili nekog koji je samo jedan, npr. 

The sun rises in the east and sets in the west. 

 – ispred imenice koja je određena nekom  prepozicijskom frazom, npr. 

the battle of Trafalgar

the road to London

the letter from America

 – ispred rednih brojeva u titulama, npr.

Queen Elizabeth the Second

 – ispred zajedničkih imenica iza kojih slijedi vlastito ime koje ih određuje, npr. 

the planet Earth

the poet Byroon 

Isti je slučaj ako vlastito ime dođe prije zajedničke imenice, npr. 

Brown, the General Manager

Lizzie, the cook

 – ispred naziva država koje predstavljaju uniju manjih entiteta, npr.

the United Kingdom

the United Arab Emirates  

 – ispred naziva skupina ostrva, npr. 

the West Indies

the Bahama

 – ispred naziva rijeka, planinskih lanaca i okeana, npr.

the Thames

the Alps

the Atlantic 

The se neće koristiti ispred naziva geografskih pojmova koji počinju sa: Lake, Cape, Mount, izuzev ako iza ovih riječi dolazi of, npr. 

Cape Wrath,

the Cape of Good Hope

 – ispred naziva brodova, vozova, aviona

 – ispred naziva hotela, prodavnica, institucija

 – ispred brojivih imenica u jednini kada općenito govorimo o nekoj vrsti, npr.

The horse is being replaced by the tractor. 

 – ispred imena muzičkih instrumenata kada o njima govorimo općenito, npr.

Mrs. Priestley plays the piano.

 –  ispred superlativa, npr.

This is the oldest building in our town.

This is the best I can do.

 –  ispred pridjeva koji se koriste umjesto imenica kako bi se označila klasa u cjelini, npr.

The rich (rich people) should help the poor (poor people).

Upotreba određenog člana često će zavisiti i od samog konteksta. U nekim slučajevima ćemo ga upotrijebiti, a u nekim ne. Primjer:

The student goes to school.                   (Učenik ide u školu.)
The mother goes to the school.            ( Majka ide u školu.)

U prvoj rečenici riječ school je upotrebljena bez određenog člana, a u drugoj sa određenim članom. Zašto?

Razlog učenikovog posjećivanja škole je jasan, pa nam nije potreban određeni član. Ali majka posjećuje školu iz nekog drugog razloga, na primjer radi razgovora sa nastavnikom ili nešto slično. Iz tog razloga određeni član je potreban u drugoj rečenici.

 

Praktične i korisne vježbe za The Definite Article možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/grammar/articles-definite-the-exercises.html