The Future Tense (Buduće vrijeme)
The Future Tense (Buduće vrijeme)

The Future Tense (Buduće vrijeme)

Budućnost se u engleskom jeziku može izraziti na više načina. Jedan od njih smo već spominjali pri obradi sadašnjeg trajnog vremena kada smo rekli da se ovo glagolsko vrijeme u nekim situacijama može upotrijebiti za izražavanje bliske budućnosti, npr.

I am going to cinema tonight. 

Međutim, najjednostavniji način da se izrazi budućnost u engleskom jeziku je sljedeća konstrukcija:

Will + glagol

To je potvrdan oblik.

Upitan oblik se dobija zamjenom mjesta „will“ i subjekta, a odričan dodavanjem „not“ na „will“.

Will not se skraćeno piše won't. Will se često upotrebljava u skraćenom obliku -‘ll iza zamjenica (I'll, you'll, he'll …).

Primjer:

 She’ll come tomorrow.

Will she come tomorrow?

She won't come tomorrow.

 

Još jedan od osnovnih načina za izražavanje budućnosti je konstrukcija „be going to“.                   

Ova konstrukcija se tvori na sljedeći način:

Am/are/is going to + glagol

Upitan oblik se dobiva zamjenom mjesta subjekta i pomoćnog glagola „be“ (am,are,is), a odričan dodavanjem „not“ iza tog pomoćnog glagola.

Primjer:

She is going to travel across Europe.

Is she going to travel across Europe?

She is not going to travel across Europe.

 

Kako ćemo znati kada koji način trebamo upotrijebiti?

Konstrukcija sa „will“ te konstrukcija“be going to“ se često mogu ravnopravno upotrijebiti u različitim budućim situacijama.

Međutim, konstrukcija sa „will“ se često upotrebljava da bi se izrazila:

– Čista budućnost koja ne ovisi ni o čijim željama, namjerama, npr. 

I’ll be twenty-one on Thursday.

– Obećanja, npr. 

Yes, I‘ll take you out for ice cream.  I promise. 

– Ponuda ili zahtjev za pomoć, npr. 

I’ll help you.

Will you help me? 

Predviđanja vezana za budućnost, npr. 

Some statisticians predict that there will be 10 billion people in the world by 2050. 

 

Konstrukcija „be going to“ se koristi da bi se izrazila:

Namjera, npr.

I am going to write him this evening.

Snažna vjerovatnoća, npr. 

I think it is going to rain

– Govornikova uvjerenost, npr.

Look out! That milk is going to boil over.

 

„Be going to“ konstrukcija se ne može koristiti za izražavanje čiste budućnosti, odnosno budućnosti koja ne ovisi ni o čijoj volji ili namjeri. Na primjer, ne možete reći:

Tomorrow is going to be the 20th of October.

 

Takođe se ne koristi za izražavanje budućnosti koja je vezana nekim uslovom, jer u tom slučaju namjera određene osobe nije više bitna. Na primjer:

If you ever go to France you will like ( a ne: are going to like) the food there.   

Najčešći vremenski indikatori (prilozi) za The Future Tense su: tomorrow (sutra), next week (sljedeće sedmice), next year (sljedeće godine) i sl.

Praktične i korisne vježbe za The Future Tense možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/future-exercises.html