The Present Simple Tense (Sadašnje prosto vrijeme)
The Present Simple Tense (Sadašnje prosto vrijeme)

The Present Simple Tense (Sadašnje prosto vrijeme)

The Present Simple Tense se koristi:

– Da bi se izrazila radnja koja je rezultat navike, koja se ponavlja ili je stalna, npr.

He always sleeps with his windows open.

I come to class every day.

He smokes too much.

 

–  Da bi se izrazile opće poznate činjenice ili poslovice, npr.

The earth moves round the sun.

Actions speak louder than words.

 

–  U zavisnim vremenskim i kondicionalnim rečenicama da se izrazi buduća radnja, npr.

When you see him tomorrow, tell him the true story.

Don't write until I tell you.

 

–  Pri prepričavanju nekog događaja, priče, da bi se postigao ton dramatičnosti, npr.

 

–  Ponekad da bi se izrazila neka buduća radnja o kojoj je odluka već donešena, npr.

My train leaves at 6.30.

We attack at dawn.

   

– U uzvičnim rečenicama, npr.

Here comes the bride!

Here they are!

 

TVORBA

 

The Present Simple Tense se tvori od glavnog glagola koji svoj infinitivni oblik (bez „to“) zadržava u svim licima izuzev u trećem licu jednine, kada se na ovaj infinitivni oblik dodaje nastavaks ili –es. Na primjer:

 

      I / you / we / they  pray to God.

      He / she / it prays to God.

 

      I / you / we / they dothe good thing.

      He / she / it  doesthe good thing.

 

Ukoliko se glagol završava na samoglasnik „o“ nastavak će glasiti –es, kao u primjeru glagola go koji u 3. licu jednine glasi goes ili glagol do koji u 3. licu jednine glasi does. Ukoliko se glagol završava na –ch, -sh, -x, -ss, nastavak takođe glasi –es. Npr., teaches, washes, fixes, misses. Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik–y prelazi u –ie, npr.,  cry – cries, fly – flies. Ako je ispred –y samoglasnik, tad nema promjene, npr., play – plays, stay – stays.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Upitni i odrični oblik se tvori pomoću pomoćnog glagola do koji za treće lice jednine glasi does. Nastavak –s ili –es se gubi sa glavnog glagola. Na primjer:

 

           Do I / you / we / they speak English well?

            Does he / she / it go with you?

 

            I / you / we / they don't speak English well.

            He / she / it doesn't go with you.

 

Upitno-odrični oblik se tvori na sljedeći način:

 

           Don't I / you / we / they know that?      ili

           Do I / you / we / they not know that?

 

           Doesn't he / she / it know that?      ili

           Does he / she / it not know that?

 

 

Don't je skraćeni oblik od do not.

Doesn't je skraćeni oblik od does not.

 

Najčešći vremenski indikatori (prilozi) za The Present Simple Tense su: usually (obično), always (uvijek), often (često), sometimes (ponekad), never (nikad), seldom (rijetko), every day (svaki dan), every week (svake sedmice)…

 

Praktične i korisne vježbe za The Present Simple Tense možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste trebali datu vježbu odraditi. Sretno!

 

http://www.agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html