The Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vrijeme)
The Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vrijeme)

The Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vrijeme)

The Present Continuous Tense se koristi:

– Da se izrazi radnja koja se odvija u trenutku govora, npr.

My daughter is sleeping now. 

– Da se izrazi neka bliska buduća radnja, posebno radnja vezana za glagole kretanja kao što su go, come, leave, itd. Na primjer:

My aunt is coming here next week.

TVORBA

The Present Continuous Tense se tvori od prezenta pomoćnog glagolabe“ (am, are, is) i glavnog glagola kome se doda nastavak „-ing“ (present participle). Npr.

They are walking now.

Upitan oblik ćemo dobiti inverzijom pomoćnog  glagola, npr.

Are they walking now?

Odričan oblik se dobiva dodavanjem riječinot“ iza pomoćnog glagola, npr.

They are not walking now.

Ili skraćeno:

They’re not walking now.

They aren't walking now.

Upitno-odričan oblik izgleda ovako:

Are they not walking now?

Aren't they walking now?

Najčešći vremenski indikatori (prilozi) za The Present Continuous Tense su: now, at the moment, at present, currently.

 

Napomena! Glagoli percepcije (npr. see, hear, feel, taste, smell), glagoli kojima se ne izražavaju radnje već stanja uma, osjećanja ili odnosi (npr. understand, love, hate, believe, belong) se ne koriste u ovom glagolskom vremenu.

Praktične i korisne vježbe za The Present Continuous Tense možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste trebali datu vježbu odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html