Traži se dječak
Traži se dječak

Traži se dječak

Frank Crane

Traži se dječak koji uspravno stoji, pravilno sjedi, ispravno radi i  iskreno govori;

Dječak čiji nokti nisu u žalosti, čije su uši čiste, cipele uglancane, odjeća isčetkana, kosa počešljana, a zubi zdravi i čisti;

Dječak koji pažljivo sluša kada mu se govori, koji pita kada nešto ne razumije, ali ne pita o stvarima koje ga se ne tiču;

Dječak koji je hitar u pokretu, ali koji pri tome ne pravi mnogo buke;

Dječak koji zvižduće na ulici, ali koji to ne čini tamo gdje bi trebao biti tih;

Dječak, veselog izgleda, koji ima spreman osmijeh za svakoga i koji se nikada ne duri;

Dječak koji je ljubazan prema svakom muškarcu i pun poštovanja prema svakoj ženi i djevojčici;

Dječak koji ne puši cigarete i nema želje da nauči kako to činiti;

Dječak koji žudi znati kako treba pravilno govoriti ne koristeći se slengom;

Dječak koji ne zlostavlja druge dječake niti dozvoljava da drugi dječaci zlostavljaju njega;

Dječak koji kada nešto ne zna, kaže „Ne znam“, a kada pogriješi, kaže „Žao mi je“ a kada se od njega zatraži da nešto učini, kaže „Pokušaću“;

Dječak koji vas gleda pravo u oči i govori istinu svaki put;

Dječak koji je željan čitanja dobrih knjiga;

Dječak koji će svoje slobodno vrijeme radije utrošiti u sportskoj sali nego u kockanju za siću u stražnjoj sobi;

Dječak koji ne želi biti „pametan“ kako bi privukao pažnju;

Dječak koji će radije izgubiti svoj posao ili biti isključen iz škole nego slagati ili biti gad;

Dječak kojeg drugi dječaci vole;

Dječak kojem je ugodno u društvu djevojčica;

Dječak koji ne sažaljeva sebe i ne razmišlja i ne govori stalno o sebi;

Dječak koji je dobar sa majkom i koji je prisniji s njom nego sa bilo kim drugim;

Dječak koji čini da se osjećate dobro kada ste u njegovoj blizini;

Dječak koji nije savršen u svemu, niti izuzetak i cjepidlaka, već dječak koji je zdrav, sretan i pun života.

Ovaj dječak se traži svugdje. Obitelj ga želi, škola ga želi, služba ga želi, dječaci ga žele, djevojčice ga žele, sve stvoreno ga želi.

 

Izvor: William J. Bennett, The Children's Book of Virtues, Siomon & Schuster, New York, 1995, (Frank Crane, Boy Wanted), str. 38. i 39.

Prevod:  A. Kadrija