U Kur'anu je spas
U Kur'anu je spas

U Kur'anu je spas

Ebu Hamid El-Gazali


U predaji Alijje, Allah osvijetlio njegovo lice, Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Tako mi Onoga koji me poslao sa Istinom kao Vjerovjesnika, moj Ummet će se podijeliti od osnove svoje vjere (ed-dîn) i zajednice (el-džemâ'a) na sedamdeset i dvije skupine. Svaka od njih biće u zabludi, zabluđivaće i zvati u vatru. Kada se to dogodi, vi se držite Allahove Knjige, jer u njoj su vijesti o onome što je bilo prije vas i o onome što će doći poslije vas i propisi koji regulišu odnose između vas. Ko joj se od silnika suprostavi Allah Uzvišeni će ga uništiti. Ko bude tražio znanje mimo nje Allah Uzvišeni će ga ostaviti u zabludi. Ona je Allahovo čvrsto uže, Njegovo jasno svjetlo, Njegov lijek koji koristi, zaštita onome ko je se bude držao, spas onome ko je bude slijedio. Nije iskrivljena, pa da se ispravlja, niti neispravna, pa da se usmjerava. Njene divote ne mogu proći, niti se može istrošiti čestim ponavljanjem.[1]

U Huzejfinoj predaji, a on, nakon što ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., izvijestio o razilaženjima i frakcionaštvu poslije njega, kaže:

Upitao sam: „Šta mi naređuješ, ako ja to dočekam?“ Odgovorio je: „Nauči Allahovu Knjigu i radi po njoj, jer je ona izlaz iz toga.“

Huzejfe kaže:

Ponovio sam to tri puta, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., mi je tri puta odgovorio: „Nauči Allahovu Knjigu i radi po njoj, u njoj je spas! [2]

 

Izvor: Imam Ebu Hamid El-Gazali, Tajne učenja Kur'ana, Odbor Islamske zajednice Travnik, Travnik, 1997, prijevod: hafiz Džemail Ibranović, str. 99 – 100.

[1] Tirmizija, sa neznatnim izmjenama teksta.

[2] Prenose ga Ebu Davud i Nesaija.