ULOGA MEDIJA U ODGOJNOM PROCESU (2)
ULOGA MEDIJA U ODGOJNOM PROCESU (2)

ULOGA MEDIJA U ODGOJNOM PROCESU (2)


 • Medijiska pedagogija

  Usljed različitih problema i izazova s kojima se susreću djeca i omladina ali i roditelji a tiču se utjecaja medija na sve generacije u pedagogiji se pojavila nova naučna disciplina odnosno nova grana pedagogije – Medijiska pedagogija.
  Ona sadrži socio-političke i socio-kulturne analize u onome što se nudi kroz medije različitim generacijama u društvenoj zajednici.
  Medijiska pedagogija podrazumjeva medijiski odgoj putem kojeg nastoji razviti kritičko mišljenje kod roditelja i djece prema medijiskim sadržajima, informacijiskim tehnologijama i      upotrebe tih tehnologija.
  Pedagog, Mirela Tolić u svom naučnom radu „Temeljni pojmovi savremene medijiske pedagogije“ navodi nekoliko sadržaja medijiske pedagogije:
  Medijiska pismenost podrazumjeva najniži nivo savladavanja vještine rada i prepoznavanja simbola na računarima i drugim medijiskim sredstvima.

Medijiski odgoj se direktno usmjeren na adolescentsku populaciju u osnovnim i srednjim školama i edukaciju djece o medijiskim sadržajima njihovim porukama i opasnostima koje
proizilaze iz plasiranja određenih sadržaja.

Također edukacija djece o načinima prepoznavanja lažnih vijesti i brojnih drugih opasnosti koje nosi neoprezno i nekontrolisano korištenje interneta.

Medijiske kompetencije podrazumjevaju ukupan odnos medijiske pismenosti i medijiskog odgoja. Medijiske kompetencije se tiču pedagoga, nastavnika, roditelja ali i cijelog društva.

Za primjenu navedenih medijiskih kompetencija na putu do uspješnog medijiskog odgoja svi akteri u odgojnom procesu od nastavnika do roditelja moraju biti voljni promjeniti pristup
odgoju i obrazovanju. Nastavnici u školama bi trebali proširiti znanje o medijima te fokusirati se na edukaciju djece o mogućim opasnostima prisutnim na internetu te metodama prepoznavanja i štetnih sadržaja i zaštite od nepoželjnih sadržaja i različitih opasnosti kojima su izložena maloljetna lica posebno adolescenti na internetu. Ove teme su vrlo malo ili nimalo zastupljene u nastavnom procesu i za to je potrebna sistemska promjena.
Roditelji bi trebali biti značajan faktor ograničavanja korištenja interneta. To se može postići konkretnim i jednostvanim metodama poput ograničavanja upotrebe interneta na dva sata
dnevno, smještanjem kompjutera na vidno mjesto u dnevnom boravku a ne u dječijoj sobi, te zabranom gledanja televizije u vrijeme zajedničkog obroka ili pisanja zadaće.
Ukoliko roditelji budu dosljedno primjenjivali ove metode će promjeniti metod odgoja djece u porodici te će epidemija popustljivog odgoja kao jedan od osnovnih razloga pretjerane izloženosti medijiskom uticaju djece postepeno prestati.

IZVORI:

Karlo Kimer; ULOGA MEDIJA U OBITELJSKOM ODGOJU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek Filozofski fakultet Osijek

Mirela Tolić; TEMELJNI POJMOVI SUVREMENE MEDIJISKE PEDAGOGIJE
Časopis Život i škola Fakultet odgojne i obrazovne znanosti Zagreb