Usreći me!
Usreći me!

Usreći me!


Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

U džennetu postoji kuća koja se zove Kuća radosti. U nju neće ući niko osim onoga koji je znao djecu obradovati.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Nikad nećete moći svim ljudima pomoći imetkom i zato se sa njima susrećite prijatnog i vedrog lica.

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

Tvoja vedrina govori o plemenitosti tvoje duše.

(Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa)